Нашият екип

Все по-силен с всеки изминал ден

Както нашите клиенти поставят високи изисквания към нашите услуги, така и ние поставяме високи изисквания към нашите служители. Те са най-ценният ресурс на Ewals Cargo Care и са от основно значение за нашия успех. Затова ние инвестираме колкото се може повече в развитието на нашите служители от всички нива в организацията.


За повече информация:

Хората продължават да се развиват

Услугите, които предлагаме, стават все по-комплексни и интелигентни, отчасти заради нашия постоянен фокус върху разработването на потребителски ориентирани иновации. Един добре обучен екип, базиран на съвместно разбирателство, е предпоставка за най-висок стандарт в логистичните услуги, предлагани на нашите клиенти. В отговор на все по-важните проблеми с качеството, Ewals Cargo Care постоянно подкрепя развитието на своя персонал чрез един уникален микс от ментори, традиционни обучения и e-learning.


Здрави хора, здрава организация

Освен развитието на знанията и уменията на нашия персонал, ние обръщаме особено внимание и на здравето на нашите служители. Ние се грижим добре за нашите шофьори, снабдявайки ги с най-новите камиони и отлични съоръжения по време на път. Ние инвестираме в отворени офис пространства, които позволяват на хората да се свързват помежду си в една приятна атмосфера. Освен това ние спонсорираме и участваме в спортни мероприятия с цел насърчаване на здравословния начин на живот извън работно време.