ИТ решения

Добавяне на стойност и увеличаване на производителността.

Информационните технологии изискват големи инвестиции и са крайно необходими за оптимизиране на логистиката. Те ни позволяват да продължим подобряването на комуникацията и сътрудничеството с клиентите и партньорите по веригата за доставки. Ние сме лидер в оптимизацията на планирането и системната интеграция с нашите клиенти.


За повече информация:

Бърза и гъвкава системна интеграция

Нашите бизнес и ИТ инженери работят заедно в тясно сътрудничество, за да разработят нашата собствена ИТ архитектура, базирана на най-нови технологии, позволяваща най-добрите вътрешни и външни резултати.

Ние сме в напреднал стадий на пълна системна интеграция и можем да свържем нашата мрежа с тази на нашите клиенти: от двустранна комуникация посредством EDI интеграция, до обмен на информация онлайн посредством портала на Ewals. Нашият подход гарантира, че проектите по интеграцията вървят плавно и безпогрешно. Светът се променя. Нашите клиенти се променят и с тях и ние.


Комуникация и сътрудничество

Нашата собствена e-Manage система позволява комуникацията и обмена на информация за превози между всички заинтересовани страни. E-Manage е модерна платформа, позволяваща обмена на информация на различни нива, дори и ако те не използват един и същ език. В ролята си на контролна кула, ние комуникираме всеки ден с 4000 шофьора из цяла Европа, както и с нашите клиенти и партньори. E-Manage също така Ви дава възможността да ни възложите цели процеси. Ние гарантираме, че Вашето производство има материалите, от които се нуждае, доставени навреме от OEMs и доставчици. Ние дори разполагаме с e-learning програми за Вашите доставчици и партньори по веригата за доставки, давайки им възможност да се възползват напълно от всички  способности на e-Manage. Така всички участващи страни са напълно свързани по всяко време.


Планиране и оптимизация на планирането

Ние направихме значителни инвестиции в ИТ системи, за да подпомогнем нашата основна дейност: всекидневно планиране на транспорта и оптимизация на веригата за доставки чрез тактически и стратегически симулации. За тази цел ние разработихме TES (Tactical Engineering Solution). Този изчислителен инструмент може да определи вашата оптимална (икономически ефективна) транспортна мрежа, като автоматично взима предвид възможността за сливане на превози между различни превозвачи. Тактическата оптимизация се основава на всекидневното общо оперативно планиране. Симулации на комбинирани годишни обеми на превозите на различни превозвачи могат да бъдат изчислени в детайл (до ниво на цени на отделни курсове) в рамките на няколко часа.


Портал за комуникация с шофьорите

Ние също така постигаме напредък и по отношение на обмена на информация с шофьорите. Въвеждането на DCG (портал за комуникация с шофьорите) позволява стандартизираната комуникация между бордовите компютри и системата за управление на транспорта. DCG е напълно автоматизирана система и представлява значителна стъпка напред в постигането на бърз и безпогрешен обмен на информация между шофьора и диспечера. Нашата информация в реално време e безценна за ежедневното планиране на транспорта и предлага добра база за важни стратегически анализи. Освен това, свързването на бордовите компютри посредством FMS позволява събирането на CANbus данни, които предоставят полезна информация за управлението на двигателя и начина на шофиране на всеки шофьор.


Сигурност и постоянство

Ние Ви даваме сигурност, че Вашата критична и чувствителна информация е напълно защитена. Ние използваме два центъра за данни, за да гарантираме наличността и надеждността на нашите системи. Данните и апликациите са възпроизведени в реално време между тези два центъра. Тази DRP лан за възстановяване при бедствие) инфраструктура е уникална за сектора на логистиката. 


Поемайки водеща роля чрез ИТ

С помощта на нашите силни партньори в сферата на компютърните разработки, днес ние сме безспорен лидер. През 2013, Ewals спечели наградата за предприемачи Transport and Logistiek Nederland TLN в категорията ‘Excelling in IT’. Всички наши усилия са насочени към повишаването на ползата за нашите клиенти.


ИТ специалисти

За повече информация относно нашите бизнес процеси, комуникационни способности и ИКТ приложения, моля свържете се с Bart Dessent - Corporate Business Process & Information Manager.

За повече информация относно наличността и надежността на нашите системи, решаване на проблеми и нашите центъри за данни, моля свържете се с Ton Bruil – Corporate IT Manager.

Ton Bruil

Bart Dessent