Логистични услуги > Управление на Транспорта > Лидер в логистичното обслужване

Лидер в логистичното обслужване

Най-силното звено във Вашата верига за доставки.

Ние поемаме пълна отговорност за оперативното изпълнение на Вашата цяла верига за доставки или на отделни части от нея. Това Ви дава увереност и спокойствие. За да транспортираме Вашите продукти по-бързо и по-евтино, ние постоянно търсим възможности за подобряване из Вашия поток от информация и товари.


За повече информация:

Отлични оперативни резултати

Ewals Cargo Care притежава 3,000 Mega Huckepack ремаркета и разполага с партньорска мрежа из Европа и света. Това ни позволява да се справим с всяко логистично предизвикателство. Управлението на и контролът върху нашите превозвачи, складове и партньори се извършват от една централна точка. Нашата експертиза в интермодалния транспорт и динамичната ни система по транспортно планиране ни позволяват да определим най-благоприятните транспортни маршрути всеки ден. Дали по път, ж.п. или море, ние намираме най-оптималното решение, отговарящо на Вашите изисквания.


Тясно сътрудничество

Тоталният оперативен контрол изисква оптимално сътрудничество и обмяна на информация с Вас като клиент, с Вашите OEMs и доставчици, и между всички логистични партньори. За тази цел ние използваме нашата собствена e-Manage система. Това е информационна платформа, която ни позволява да работим заедно, обменяйки информация на по различни пътища като например през интернет, EDI или използвайки други предпочитани методи. E-Manage дава възможност за мащабно сътрудничество, тъй като системата ни позволява да безпроблемно да синхронизираме нашето планиране на транспорта с Вашия производствен процес и този на Вашите доставчици. Ние поемаме инициативата, осигурявайки Ви пълно спокойствие.


Оптимиране на логистиката

Основен цел за Ewals Cargo Care е да оптимизира Вашата верига за доставки. За целта ние анализираме Вашата верига за вазможности за подобрение и въз основа на това , проектираме нова оптимална мрежа. Нашите опитни IT инженери изполват мощни IT системи като например  TES (Тактическо Енженерно Решение ) - IT инструмент, разработен специално от Ewals. Нашите инженери използват това средство за изчисляване, за да определят оптималната, икономически ефективна транспортна мрежа. Предвид се взимат както възможностите на мрежата така и възможни пречки , като същевременно  Ewals също търси възможности за синергия с други превози и разглежда резлични комбинации от маршрути и типове транспорт . Ние проектираме Вашата мрежа колкото се може по-ефикасно, което може да доведе до 20% спестявания във време, пари и CO2 емисии.


Най-добрият път към отлични резултати

Въпреки че нашият основен фокус е върху постигането на резултати, ние обръщаме голямо внимание върху това как тези резултати са постигнати. Обслужването на клиенти е от основно значение за Ewals Cargo Care. Проучвания на удовлетвореността на нашите клиенти показват, че експертизата на нашите мениджъри във всички производствени сектори, особено в автомобилния, е високо ценена.