Неутрална платформа

Силата на прозрачността.

Вие желаете да оптимизирате Вашата верига за доставки, но предпочитате за целта да се доверите на партньор, който не притежава собствени капацитети; партньор, който предлага управление и оптимизация на Вашите логистични потоци и същевременно предоставя изглед като от контролна кула над цялата верига?


За повече информация:

Изцяло независимо предлагане на 4PL услуги

В отговор на нарастващото търсене на мащабна логистична оптимизация , на широки интегрирани мрежи, и на прозрачност,  Ewals Cargo Care създаде независимата дъщерна компания  e-Logistics (E-LC).  E-LC предлага изцяло независими  4PL услуги с добавена стойност, струяща от 100те години опит в логистиката, закодирани в ДНК-то на фирмата.


Ние подкрепяме промените и поддържаме курса на Вашия бизнес

E-LC не са просто консултанти. Те знаяк как работи всичко на практика -. Напълно оперативна контролна кула Освен постоянното оптимиране на Вашата верига за доставки è на дизай на на Вашата мрежа , сме също така експерти в ние у правлението  на промени è изпълнението на проекти. Същевременно, като пълен доставчик на логистични услуги, ние Ви предлагаме оперативно съвършенство. Това означава, че с нас Вие имате партьор на Вашата страна , който ще остане с Вас и след като най -важните промените са внесени.


Най-доброто от двата свята

Нашите корени в логистиката и силата на  Ewals Cargo Care означава, че ние комбинираме най-доброто от двата свята: неутрални и обективни съвети и 4PL услуги, заедно с ресурсите, необходими за бързи реакции и способни да предоставят проект мениджърите , от които се нуждаете. И нека не забравяме финансовата стабилност, благодарение на която ние сме способни да инвестираме в дългосрочни проекти . Нашите усилия се изплащат чрез спестяванията, които ние Ви носим. Ние сме до такава степен убедени в този модел, че сме готови да Ви предложим сериозни гаранции, върху които се крепят нашите доходи. Така се зараждат двустранни ангажираност и сътрудничество.


Сътрудничество на високо ниво

Най-голямата сила на e-LC се състои в пълната прозрачност, която предлагаме. Това се отнася и до управлението на поканите за представяне на оферти, където ние не просто проучваме пазарните цени от ваше име, но и също така управляваме платежните операции, включително и обработката на фактури. Прозрачността при структурата на цената и при потока на разходи гарантира още по-близко сътрудничество. Допълнително Вие можете дори да ни възложите управлението на Вашите доставчици - в тази сфера ние Ви предлагаме пълна координация на логистиката на Вашите доставчици. Като външен изпълнител, ние управляваме колкото се може повече от Вашите процеси, позволявайки Ви да се фокусирате напълно върху Вашите основни дейности.


Вашият безпристрастен партньор

Безпристрастен партньор означава, че Вие имате пълна свобода при избора на партньори в логистиката. Разбира се e-LC е в състояние да Ви посъветва кои транспортни оператори предлагат правилното качество на най-добрата цена, но ако Вие сте доволни от Вашите настоящи партньори, ние запазваме тези като част от Вашата мрежа.

Колкото по-голяма е прозрачността, толкова по-полезна е информацията. Като безпристрастен партньор, ние поемаме пълна отговорност за много логистични задачи, като Ви предоставяме пълна прозрачност в потока на информация между транспортни оператори и доставчици. Ние превеждаме данните във важна информация за мениджмънта, докладваме КПИ, отнасящи се до статистики за околната среда и финансови спестявания, които сме постигнали заедно във Вашата верига за доставки.