Нашата Експертиза > Хартиена и опаковъчна индустрия

Вашият транспортен партньор в хартиената и опаковъчната индустрия

С 3.000 ремаркета, всяко от които е с капацитет от 100 м3, Ewals Cargo Care е идеалният транспортен партньор за хартиената и опаковъчната индустрия.

От повече от 20 години, Ewals Cargo Care продължава да бъде партньор в транспорта за хартиената и опаковъчната индустрия. С въвеждането на Mega ремаркето на пазара преди 20 години, индустрията е в състояние да се възползва от икономии на разходи, произхождащи от транспорта на 25% повече продукти със същия брой камиони.Хартиена и опаковъчна индустрия

Логистика в хартиената и опаковъчната индустрия

От повече от 20 години, силният флот на Ewals Cargo Care, състоящ се от 3000 Mega ремаркета, осигурява нужните надеждност и капацитет на своите клиенти, произвеждащи кенчета за напитки, картон, пластмасови опаковки и хартиени продукти.

 • Ewals Cargo Care ремаркета
  3.000 Mega Huckepack ремаркета. Тези интермодални ремаркета предоставят товарен капацитет от 100 м3 благодарение на по-високия (подвижен) покрив. Интермодалният аспект означава, че те могат да бъдат транспортирани по път, ж.п. и море.

Тези леки продукти могат да използват максималния кубичен капацитет на Mega ремаркетата, което гарантира ниска цена при товари с големи обеми, състоящи се най-вече от продукти за еднократна употреба.


Предизвикателства

Сезонните колебания и непредвидимата продукция изискват гъвкава и адаптивна доставка на транспортни услуги, способна да отговори на търсенето на крайните купувачи и да спази срока, поставен от производителя.   

Високите стандарти относно опаковките и хигиената в хранителновкусовата индустрия правят наложителна навременната доставка на продукти в перфектно състояние и в готовност за употреба директно в производствената линия.


Решения

Благодарение на своите 3000 ремаркета, Ewals Cargo Care има капацитета да реагира на високи колебания в търсенето и ресурсите да достави в срок всеки път.

Шофьорите имат ясни инструкции и разполагат с опита да подсигурят тези леки продукти по такъв начин, че да избегнат повреди и да гарантират, че продуктът е доставен в перфектно състояние.

 • Transport
  Ewals Cargo Care will find the best possible transport solution using our own Mega trailer network.
 • Supply Chain Management
  Most likely, you are dealing with a lot of transports each month. The luxury of having one or possibly a few contacts for all your transports will then be of great value. Ewals Cargo Care is able to manage your entire transport package leaving you with only one contact. Easy and reliable.
 • Loading
  Within this industry we are dealing with all sorts of products like paper rolls, stackable goods and others. Together with you, we will come up with the optimal loading solutions using planning and calculation tools. By doing so we will minimize the amount of required shipments and optimize efficiency. obviously, whilst taking your demand and restrictions into consideration.

Нашите клиенти

Опитът на Ewals Cargo Care в опаковачната индустрия намира своето начало преди повече от 20 години, когато Mega ремаркето за първи път е въведено на пазара. Mega ремаркето е идеалното решение за придвижване на високообемни, леки продукти като например празни кенчета от напитки, извозвани с хилядите Mega ремаркета от Великобритания до Холандия, Белгия, Германия, Франция и Испания. Капацитетът и гъвкавостта на Ewals Cargo Care да доставя пряко и в срок до производствената база, осигуряват една необходима ефективна връзка в цялостната верига за доставки.

Пластмасовите опаковки за боя и домакинските почистващи препарати също се извозват с Mega ремаркета, осигурявайки 25% повече капацитет от стандартно ремарке. По този начин те гарантират по-ниски транспортни разходи на единица за съществени продукти, които са с ниска стойност и за еднократна употреба.

Ewals Cargo Care има капацитета да се справи с високообемни превози на хартиени ролки и палети от картонени опаковки до множество европейски дестинации.


Експерт в индустрията

За повече информация относно нашите услуги в този индустриален сектор, моля свържете се с нашия англоговорящ експерт*:

* Моля насочете Вашите запитвания относно тарифи към нашите местни представители или използвайте за целта нашия онлайн формуляр.