Megatrailers van Ewals Cargo Care op een rij
Подизпълнители > Нашите партньори в транспорта

Оптимален транспорт чрез сътрудничество с партньори в транспорта

Ewals Cargo Care има глобална мрежа, позволяваща ни да предлагаме транспортни услуги из цяла Европа и света.

Флотът от 3000 ремаркета на Ewals Cargo Care е комбиниран с флотовете на много транспортни партньори, за да гарантира устойчиви и икономически ефективни услуги за нашите клиенти.За повече информация:

Подизпълнители

Чрез сътрудничества с многожество подизпълнители, Ewals Cargo Care има широкообхватна мрежа, която е в състояние да се адаптира към промени на пазара.

Нашият гъвкав висококачествен флот е от основно значение за нашия набор от услуги. Ние притежаваме 33% от текущия ни флот, а другите 66% са собственост на подизпълнители. Ние предлагаме дългосрочно сътрудничество за оператори на камиони, основаващо се на взаимно доверие и доставено качество.

Чартър

Разнообразните договори с други логистични партньори ни позволяват да отговорим на всяко предизвикателство и изискване на нашите клиенти.

Нашата транспортна мрежа разчита на устойчиви отношения с нашите транспортни партньори. Специфичните знания за пазара и опита на Ewals Cargo Care ни позволяват да установим най-доброто разпределение на товара. По този начин ние Ви гарантираме, че Вашето превозно средство ще бъде използвано по възможно най-ефективен начин, докато същевременно взимаме предвид Вашите специфични нужди.


Модерен флот от ремаркета

Ремаркетата на Ewals Cargo Care са поддържани и оборудвани с най-новите технологии и дизайн. Това осигурява един голям и разнообразен флот, способен да отговори на всички изисквания на нашите клиенти и на най-трудните предизвикателства в логистиката.


Карти за гориво и тол такси

Като наш партньор в транспорта, Вие може да се възползвате от картите за гориво, предоставени от Ewals Cargo Care. Разходите за гориво се изваждат от сумата, която Ewals Cargo Care трябва да плати за извършените транспортни услуги. Предимствата за нашите партньори са по-ниските цени за гориво, улеснената администрация и подобреният паричен поток.


Възвръщане на данъци

В случай на нужда, Ewals Cargo Care може да Ви помогне да си възвърнете чуждестранни данъци или акцизи за предварително определени комисионни.


Колективна застраховка

Ewals предлага CTA и CMR  застраховки при изгодни условия, които покриват изискванията на Ewals Cargo care.


Система за проследяване и откриване

Ewals Cargo Care prefers tracing and tracking systems in all trucks. These can be supplied and installed new or used at favourable prices.