На 29ти март първият влак отпътува по новата железопътна връзка “VIIA Britanica”. Железопътната услуга ще пресече Франция за 22 часа, свързвайки пристанището на Кале (Calais)с терминала Булу (Le Boulou).

Този нов маршрут представлява важна връзка в мрежата на Ewals Cargo Care. Терминалът в пристанището на Кале предлага възможности за интегрирани RoRo железопътни услуги с директна връзка до Великобритания. Това позволява една по-устойчива и по-ефективна от гледна точка на разходите и времето връзка между Испания и Швеция и от Южна Франция и Североизточна Испания до Великобритания.

Френският железопътен оператор VIIA е сред партньорите на Ewals Cargo Care от няколко години и около 8000 от нашите ремаркета биват натоварени на Lorryrail, Бетембург – Булу, всяка година.

Моля обърнете внимание на видеото долу, за да видите как едно ремарке бива натоварено на влак в Кале.

First Trailer On Train