Ewals Cargo Care организира двудневно обучение за подизпълнители "Обучение на обучители", с презентации и демонстрации от различни вътрешни специалисти. 16 различни подизпълнители от цяла Европа присъстваха на обучението в нашия главен офис в Tegelen.

Ewals Cargo Care е доставчик със значителен капацитет, разполагащ с широка гама от интермодални опции за транспортиране на 3000 товарни ремаркета в цяла Европа за автомобилни, железопътни и морски превози. За автомобилните превози нашият собствен автопарк е комбиниран с товарни автомобили на подизпълнители. Ewals Cargo Care стимулира непрекъснатата квалификация и образование на служителите и поставя високи стандарти за обучението на нашите водачи. За да помогнем на подизпълнителите да постигнат същия стандарт, ние организирахме за нашите шофьори програмата "Обучение на обучители". Бъдещите обучители на водачи получават обучение, използвайки инфраструктурата за обучение, разработена от Ewals Cargo Care, и инструменти като ръководство за товарни ремаркета, видеоклипове с инструкции, тренировъчно товарно ремарке за демонстрации и практика, различни модули за електронно обучение и изпитване на знанията на водачите. Инструментите са налични на шест различни езика: английски, испански, чешки, полски, български и румънски, което ни дава възможност да обучаваме водачи от различни националности.

В края на двудневното обучение участниците показаха, че имат достатъчно познания, за да преминат теста за познания на водача с добър резултат и всички получиха сертификат. Следващата стъпка ще бъде проверка на мястото на подизпълнителя, за да се определи дали подизпълнителят ще бъде акредитиран за обучение на своите водачи, така че да отговори на изискванията на Ewals Cargo Care.

Водачите, обучени от обучителя, които преминат успешно теста за знания на водача, ще получат стикер, който ще се издава само от акредитиран обучител. Стикерът трябва да се добави към ръководството за товарното ремарке, което водачът трябва да носи със себе си по всяко време. За да провери дали водачът на превозно средство прилага знанията си на практика, Ewals Cargo Care прави одити, на които проверява на място изпълнението на водачите, в базата на клиента или на пристанище.

Към днешна дата успешно са обучени над 600 водачи, в резултат на което сме получили положителни отзиви както от клиентите, така и от подизпълнителите.

Subcontractor Training 2 Subcontractor 3