На 10 ноември Ewals Cargo Care откри нов офис в Унгария. Офисът е стратегически разположен в Будапеща, в логистичен парк (Harbor Park), в близост до магистрала М0 - околовръстния път на Будапеща.

Новият офис е отворен за да се продължи разширяването на връзките на Ewals Cargo Care с Централна и Източна Европа. Той ще осигури нова алтернатива за нашите клиенти в тази зона със собствени товарни автомобили и гаранции за качество с ангажиран екип от талантливи хора. Harbor Park е стратегически разположен модерен логистичен център с железопътни връзки, даващи възможност за интермодални операции. С това централно местоположение и добри връзки със съседните държави, планирането на превозните средства може да бъде оптимизирано, за да можем да управляваме големи обеми от и до Унгария.

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нашия генерален мениджър за Унгария, Атила Доман.

Team Hungary
Ewals Cargo Care team in Budapest
Attila Doman, General Manager Hungary (on the right)

Office Hungary

The office in Budapest, opened on November 10