Наскоро Ewals Cargo Care отвори нов офис в Загреб. Отварянето на офис в Хърватия е свързано с амбициите на Ewals Cargo Care за растеж в Централна Европа, като това ще ни позволи да увеличим влиянието си в региона.

Клонът в Загреб обхваща Адриатическия регион (Хърватия, Словения, Босна, Херцеговина, Сърбия, Македония, Черна гора, Косово и Албания). Новият екип за Адриатическия регион ще работи в тясно сътрудничество с нашите опитни колеги в Грац, Австрия, за да доразвие връзките на Ewals Cargo Care в Централна Европа.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с генералния мениджър за Адриатическия регион, Tihomir Skrtic.

3 Office Selfie

Тихомир Скртик                                                   Екип на Ewals Cargo Care в Загреб
Генерален мениджър за Адриатическия регион