Ewals Cargo Care > Иновации

Иновации - важен крайъгълен камък

Продължителните подобрения и постояното преразглеждане на логистичните процеси са една от основните цели на Ewals Cargo Care.

Практическите идеи се преобразуват в реалност из цялата логистична верига. Иновации се извършват в различни области като например оборудване, планиране на мрежата, ИТ технологии и процеси и устойчиви развития.


Offer Contact

Искате да научите повече за Ewals Cargo Care?


За повече информация:


TES

TES е специализираната апликация на Ewals Cargo Care, която в ръцете на нашите опитни технолози може да изчисли оптималното логистично решение. Вие повдигате, нашите инженери предлагат решение, а TES пресмята резултата.

TES може да определи Вашата оптимална транспортна мрежа въз основа на условен анализ и да вземе предвид всички възможни товарни синергии, които съществуват между различните превозвачи. TES също така може да разпредели пропорционално транспортните разходи, за да направи икономиите напълно видими за всеки участващ превозвач.

TES използва различни видове транспорт - пътен, ж.п. и морски, и може да създаде оптималния дизайн на Вашата верига за доставки, който в последствие бива интегриран в нашата система за управление на транспорта. Добавената стойност на TES се крие в значителните икономии в логистичните разходи, намаления въглероден отпечатък, и в повишените ефективност, гъвкавост и точност.

Ние разполагаме с реални примери, при които сме доставили икономии от 10-20% и това не е изключение при превозвачи с комплексни вериги на доставки. С помощта на TES и нашите опитни технолози, данните могат да се обработват бързо и резултатът ще подобри качеството и бързината на Вашите решения по веригата на доставки.


Mega ремаркета

През последните 100 години ние постоянно се разрастваме заедно с нашите клиенти. Поради искания от автомобилната индустрия, през 1990г Ewals Cargo Care разработи Mega ремаркето. Това ремарке се движи върху малки колела, благодарение на което платформата е по-ниска, а капацитетът на товарене е по-голям. С височина от 2,96 метра и капацитет от 100м3, Mega ремаркето бе първоначално разработено за нуждите на автомобилната индустрия. Междувременно ремаркето се превърна в индустриален стандарт в транспортния сектор. От първоначалното въвеждане на пазара, ние постоянно работим над подобрението на ремаркето от гледна точка на сигурност и обезопасяване на товари.