Ewals Cargo Care > Нашата философия

Борд на Директорите

Бордът на Ewals Cargo Care се състои от:

  • Bram Ewals
    Chief Executive Officer от 2008г
  • John van de Rijdt
    Chief Financial Officer от 2007г

Предприемачеството като философия

Ewals Cargo Care вярва във философията, че всеки мениджър и служител трябва да има възможността и да бъде насърчаван да бъде предприемчив в своето собствено оперативно подразделение. Да си собственик на процес изисква предаването на отговорност на наши хора, което е от съществено значение, когато се стремите към оперативни постижения. Директното участие на нашите служители играе важна роля в този процес. Нашата способност да изслушваме, ни позволява да разберем Вашите специфични логистични нужди и да Ви предоставим с възможно най-добрите услуги.

В рамките на тази наша визия, ние работим с мениджъри на отдели, отговорни за продажбите, оперативната дейност и организацията. Това сформира лидерите на Ewals, нашите главни представители, които разбират и стоят зад визията на Ewals Group. Тази философия важи за всички наши отдели, включително и за тези в други европейски страни.

Ние сме убедени, че тази организация предлага възможности за персонално развитие и талантливи хора.

 

 


Мисия и Визия

Мисия

Да се стремим към постоянно подобряване в логистичната верига, като същевременно играем водеща роля за клиенти, служители и акционери.

Визия

Да предлагаме логистически услуги, които задоволяват нуждите на клиентите; правилният продукт, правилното количество, на правилното място, навреме и на оптимална цена.

Стратегия и цел

ECC е доставчик на логистични услуги, който си поставя за цел да осигурява конкурентно предимство, основаващо се на иновативни решения, и да постига растеж рентабилни цели.


We CARE about you

In a world of rapidly developing markets, every manufacturing process has to be ready for change. 

As a company you want to be alert to every change in the market, and the new situations and opportunities they offer. Ewals Cargo Care understands this requires innovative transport solutions. Solutions that match your specific requirements and enable your company to focus on its’ strengths. За повече информация:

We CARE about our history

Ewals Cargo Care, основана през 1906, е все още фамилен бизнес - в момента в сигурните ръце на 4то поколение Ewals: 

Bram Ewals
Pim Ewals
Sjoerd Ewals

Заедно с експертния екип на Ewals Cargo Care, ние предлагаме решения на всички Ваши логистични изисквания. По път, ж.п. или море, нашият екпи се грижи за Вашия товар и за Вас.


We CARE about supply chain competiveness

Заедно с Вас, нас ни е грижа за създаването на най-добрия логистичен план. Ние не само ще се погрижим за дизайна и планирането, но и също така за изпълнението на дейността. Нашите системи за управление на транспорта, които са разработени вътрешно от нашите собствени инженери, ни позволяват да оптимизираме маршрутите и експлоатацията на камионите. В резултат на това ние Ви предлагаме минимални транспортни разходи и максимална ефективност.


We CARE about partnerships

Постигането на най-доброто във всяка ситуация често изисква добри партньорства. Познавайки нашите клиенти и логистични партньори, изслушвайки техните изисквания и разбирайки техния бизнес помагат на Ewals Cargo Care да предложи индивидуални логистични решения. В тясно сътрудничество с транспортни партньори, Ewals Cargo Care е в състояние да поддържа една ефективна глобална транспортна мрежа. Исканията на нашите клиенти за конкретно решение са една от причините, подтикнали ни към множество иновации в дизайна на нашето оборудване и в развитието на ИТ решения.


We CARE about your capacity requirements

В основата на нашата широкообхватна мрежа от услуги стои нашият автопарк от 3000 Mega Huckepack ремаркета. Тези ремаркета с обем от 100м3 могат да бъдат транспортирани по път, ж.п. и ферибот - бърза смяна в изцяло мултимодална система, която предоставя капацитет за голямообемни чести товари из нашата широкообхватна европейска мрежа. С нашия интермодален флот и с помощта на нашите транспортни партньори ние сме в състояние да предложим глобални логистични услуги, гарантирайки гъвкавост, качество, и сигурност.


We CARE about our people

Ewals Cargo Care е частна, фамилна компания, в която работят 1600 души из 12 европейски страни. Всеки наш служител има собствен местен опит и експертиза. С тoзи огромен опит, екипът на Ewals Cargo Care е нашият най-важен ресурс, който може да достави високи оперативни резултати и високо качество на обслужване на клиенти. Вътрешното обучение и опитът позволяват на всеки да развие собствените си знания и да повиши своята експертиза, с цел доставяне на специфичните логистични решения, които търсите.


We CARE about the environment

Транспортът вреди на околната среда. Ewals Cargo Care е наясно с този факт и постоянно се стреми да намали своето въздействие върху замърсяването на околната среда. 

Ние постигаме това не само чрез инвестиции в камиони с ниски емисии, но и чрез максимизирането на товара на всяко ремарке, минимизирането на празните километри и използването на най-новите ИТ системи за оптимизиране на маршрута. Това не само гарантира едно зелено решение за вашата верига за доставки, но и може да достави икономии чрез екологични, мултимодални опции.