Trucks van Ewals Cargo Care met het Lean and Green logo
Ewals Cargo Care > Околната среда

Ewals Green Care

Транспортът вреди на околната среда. Ewals Cargo Care е наясно с този факт и постоянно се стреми да намали своето въздействие върху замърсяването на околната среда.

Ewals Cargo Care е лидер в екологичната устойчивост в сектора на товарните превози. Постоянните финансови инвестиции и инвестициите в Mega Huckepack ремаркета, съвместими с ж.п. транспорта, камионите с ниско ниво на емисии, максимизирането на товара на всяко ремарке, минимизирането на празните километри и използването на най-новите ИТ системи за оптимизиране на маршрута, демонстрират стремежа на Ewals Cargo Care да намали емисиите на CO2.За повече информация:

Ewals Green Care

Устойчивостта е една от основните стойности на Ewals Cargo Care. В тази сфера Ewals се стреми да подобри показателите си в 4 основни категории: Concepts, Assets, Resources и Employees.


Tactical Engineering Solution

Концепти

От повече от 100 години насам ние доставяме интелигентни логистични решения, стремейки се да направим веригата за доставки все по-зелена - дали само части от нашата международна мрежа, или в рамките на цялостно решение, което предлагаме на нашите клиенти.

Ние вярваме, че колкото по-ефективна е веригата за доставки, толкова по-малка е екологичната вреда, Благодарение на най-новите концепти, които изпробваме, в момента 60% от нашите превози са мултимодални. 

Разработката на най-новата ни ИТ система TES (Tactical Engineering Solution) ни позволява бързо да определим оптималното логистично решение на комплексни мрежи от множество превози, постигайки синергии в цялата мрежа на нашите клиенти.


Активи

През 90те, Ewals Cargo Care разработи Mega ремаркето с капацитет от 100м3, способно да превози 25% повече обем от едно нормално ремарке. Днес със своите 3000 Mega ремаркета, Ewals Cargo Care е доставчикът с най-голям капацитет. В резултат на постоянните ни технически подобрения, ние разработихме и интермодалната версия на ремаркето: Mega Huckepack ремаркето, което може да бъде транспортирано с ферибот и с камион, намалявайки по този начин километрите, изминати по път, и съответно въглеродния отпечатък.

Нашите 400 собствени камиона имат Euro 5 двигатели и всички възложени превози са избрани и одобрени на същата основа.

Mega Huckepack trailer wordt op een trein geplaatst

Zonnepanelen op het kantoorgebouwd van Ewals Cargo Care

Ресурси

Нашите активи консумират ресурси като дизел или електричество. Търсейки алтернативни източници на енергия като например втечнен природен газ (LNG) и фокусирайки се върху по-ефективно използване, препоръчвано от екологични програми, ние се стремим да постигнем по-ниска консумация на дизел.

Същевременно, нашите складове са оборудвани с соларни панели, доколкото е възможно, които са алтернативен източник на електричество. Ние също така не забравяме и употребата на офис консумативи и пътуванията на нашия персонал - в тези области ние също се опитваме да намалим нашето екологично негативно въздействие.


Служители

Нашите служители са ядрото на нашата организация. Затова ние смятаме, че сигурната и комфортна работна среда е основополагаща за развитието на устойчиви отношения.

Ние създаваме устойчива работна среда като обръщаме внимание на нашите служители и ги изслушваме, доколкото те се чувстват комфортно. По този начин ние сме в състояние да постигнем най-добрите резултати за по-дълъг период от време.

 

Предприемачеството е например силно стимулирано на всяко ниво в нашата организация.


Lean & Green Награда

Благодарение на своята ангажираност към намаляване на CO2 емисиите с  20% през следващите 5 години, Ewals Cargo Care е награден с наградата Lean and Green. Ние вече сме постигнали намаления от 17%.

Bram Ewals neemt de Leand and Green Award in ontvangst

През май 2011, Bram Ewals (CEO) получи наградата Lean & Green от Coen Faber от Connekt.

Ewals Green Care Сертификат

За да мотивираме нашите клиенти да допринесат за намаляването на CO2 емисиите, от 2013 година насам Ewals Cargo Care издава специални Ewals Green Care сертификати на тези клиенти, които се възползват от нашите зелени логистични услуги.

Няколко водещи клиенти като IKEA и Johnson Controls вече са получили този Ewals Green Care сертификат.