Ewals Cargo Care > Партньори

Партньорства: В основата на успеха на Ewals Cargo Care.

Ewals Cargo Care днес е резултат от дълги години, инвестирани в изграждането на добри отношения с клиенти и доставчици едновременно.

Ewals Cargo Care съзнава, че е само една малка част от цялостната картина и ние разчитаме на своите клиенти, партньори, ЖП и фериботни оператори, доставчици на ИТ услуги и други да ни помогнат в постигането на нашите цели.За повече информация:

Партньорства с нашите клиенти

Крайната цел на Ewals Cargo Care е да развие стабилни добри отношения със своите клиенти. Чрез съвместна работа и изслушване на нашите клиенти, ние сме способни да доставим нивото на услуги, към което се стремим.

Работейки ръка за ръка с нашите клиенти и разбирайки техния бизнес, Ewals Cargo Care има за цел да предостави високо качество на услуги на всяко ниво: На оперативно ниво, където всекидневният контакт спомага за изграждането на доверие и желание за задоволяване на взаимните нужди, и на стратегическо ниво, където дълготрайните ни отношения Ви дават увереност.


Партньорствата са присъщи на бизнес модела Ewals Cargo Care

Партньорствата стоят в основата на бизнес модела Ewals Cargo Care. С нашия собствен флот като основа, ние можем да гарантираме определен капацитет, но освен него ние разполагаме и с постоянни партньори, които спомагат за нашата гъвкавост.

Освен гъвкавост, нашите партньори също така допринасят за нашия успех със своята специализираност и знания за местния пазар.


Партньорства с цел предлагане на глобални услуги

Ако местите Вашите производствени ресурси, ние се местим с Вас. Благодарение на нашата глобална мрежа, ние сме силен доставчик на пълна гама от услуги, достатъчни да направят Вашата верига от доставки оптимална.

Нашият отдел Air & Ocean разполага с експертизата да управлява Вашите превози по въздух и вода. За целта ние използваме знанията и оборудването на външни компании, с които сме изградили интензивни сътрудничества. 

С нашия партньор Tigers ние предлагаме пълни услуги по веригата на доставки към и от Далечния изток, Австралия, Северна и Южна Америка.

С нашия партньор S-Net ние предлагаме същите услуги към и от Южна Азия. Ние обслужваме и други части на света чрез организацията Global Logistics Network.

 


Университети и Обучение

Ewals Cargo Care има изградени партньорства и с университети и училища. Ewals Cargo Care допринася за развиването на програми за обучение, организира магистърски курсове и предлага възможности за стаж.

За повече информация, моля свържете се с нашия Отдел по Човешки Ресурси.


Партньорство с института за модерна логистика Диналог

На 1ви октомври 2011 година, Ewals Cargo Care отвори своя първи офис при Диналог - Холандският Институт за Модерна Логистика, за да насърчи развитието на иновации в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки. Нашите инженери по логистиката целят да: 

 • Създават иновации в сътрудничество с други компании
 • Изградят тесни връзки с Диналог и неговите проекти
 • Стимулират обмена на знания между участващите фирми
 • Инициативата на Диналог
  Диналог - Холандският Институт за Модерна Логистика, е основан през 2009г от Хонадското правителство с цел да насърчи развитието на иновации в областта на логистиката и управлението на веригата по доставки. Развитието на иновации е винаги по-лесно, когато фирмите, правителството и научните центрове работят заедно на едно място - в новия бизнес център на Диналог в Бреда.

  В бизнес центъра на Диналог, най-различни компании и институции работят заедно, за да постигнат една основна цел: да гарантират, че до 2020г Холандия ще се превърне в европейския лидер в областта на контрола и координацията на транснационални потоци от стоки. Това може да бъде постигнато само в сътрудничество между доставчици на транспортни услуги по път, ж.п., вода и въздух, и между научни работници и професионалисти в логистиката с опит в различни видове вериги на доставки.
 • Проекти, в които Ewals Cargo Care участва
  Ewals Cargo Care играе активна роля в създаването и поддържането на тесни връзки с компании и проекти, свързани с Диналог. Например, Ewals Cargo Care и Modint (най-известната търговска асоциация на производители, вносители, агенти и търговци на едро на дрехи, аксесоари, килими и текстилни продукти в Холандия) активно участват в проект наречен "Gрупиране на място при източника".

  В този проект, различни доставчици и членове на Modint работят заедно с Ewals Cargo Care. Отделни превози се доставят до стратегически позиционирани рампи за претоварване в Азия. Ewals Cargo Care взима, опакова и групира пратки, и консолидира товари в контейнери - 'консолидирана кутия'.
  Консолидираните кутии, съдържащи смесени превози, се превозват до Европа, и Ewals Cargo Care организира допълнителната дистрибуция до крайните клиенти на членовете на Modint.

За повече информация относно Диналог и проектите, в които Ewals Cargo Care участва, посетете уебсайта на Диналог или се свържете с Marc Mous, QESH Manager, Quality, Environment, Safety & Health, Ewals Cargo Care (T: +31 (0) 77 3202 402)