Megatrailer van Ewals Cargo Care in een berglandschap
General Terms & Conditions

Общи условия

Общи условия за извършване на логистични услуги 

Условията за логистични услуги (LSC 2014, преведено като 'УЛУ 2014'), в сила от 2 Април 2014, се прилагат за всички наши дейности (включително товарене, съхранение и разтоварване, извършени изцяло от нас) и правоотношения, с изключение на последното изречение от глава 6 параграф 5 от LSC 2014 и с изключение на споменатото по-долу.

За спедиторски, митнически и данъчни услуги се прилагат холандските спедиторски условия на Fenex, в сила от 1 Юли 2004, с изключение на глави 18, 19 и 23, които са заменени с глава 12 параграф 3, 13 и 14 (арбитражна клауза, в която думите "to which these Conditions apply” са изтрити) от LSV 2014. Прилагане на клиентски условия е категорично недопустимо.

LSC 2014 и холандските спедиторски условия са достъпни тук:

Условия за логистични услуги (LSC2014) 

Холандски спедиторски условия

Общи условия за поръчка

За всички наши услуги, винаги се прилагат условията за поръчка на Ewals Cargo Care, които са депозирани в холандската търговска камара под номер 12042134.  

Условията за поръчка са достъпни тук: 

Условия за поръчка

 

Етичен кодекс на Ewals Group

Етичен кодекс на Ewals Group

Spoedtransporten

Laws & Regulations

International transport by road:  CMR Treaty   
National transport by road:   AVC  
Warehousing: PD Conditions  
Expedition: Fenex conditions  
Transport by rail: CIM/COTIF  
Transport by sea: Hague Visby rules  
Transport by air: Montreal convention  
Late payments:

Directive 2011/7/ EU combating late 
payments in commercial transactions