Společnost Ewals Cargo Care uspořádala dvoudenní školení subdodavatelů s názvem „Train the trainer“, na kterém proběhly prezentace a ukázky v podání různých firemních specialistů. Školení, které se konalo  v našem hlavním sídle v Tegelenu se zúčastnilo 16 různých subdodavatelů z celé Evropy.

Společnost Ewals Cargo Care je poskytovatelem dopravních kapacit, včetně široké škály intermodálních řešení, přepravující 3000 návěsů po celé Evropě po silnicích, železnicích a krátkou lodní dopravou. V rámci silničních dopravních služeb jsou vozidla z vlastního parku kombinována s vozidly subdodavatelů. Společnost Ewals Cargo Care, která podporuje nepřetržitý vývoj a vzdělávání svých zaměstnanců, nastavila vysoké standardy kvality pro školení vlastních řidičů. Abychom pomohli subdodavatelům v dosažení standardů, které jsme zavedli pro naše řidiče, zorganizovali jsme program „Train the trainer“. Budoucí školitelé řidičů byli vycvičeni pomocí školicí infrastruktury vyvinuté společností Ewals Cargo Care s použitím nástrojů, jako jsou příručka návěsu, instruktážní videa, cvičný návěs pro demonstrace a cvičení, různé e-learningové moduly a test znalostí řidičů. Nástroje jsou k dispozici v šesti různých jazycích: angličtina, španělština, čeština, polština, bulharština a rumunština, což nám dovoluje vzdělávat řidiče různých národností.

Na konci dvoudenního školení účastníci prokázali, že mají dostatečné znalosti na složení řidičských zkoušek s dobrými výsledky a všichni získali osvědčení. Dalším krokem bude kontrola na pracovišti subdodavatele s cílem ověřit si, zda subdodavatel získá akreditaci ke školení svých řidičů, aby splňovali požadavky společnosti Ewals Cargo Care.

Řidiči vyškolení školitelem, kteří úspěšně složí zkoušku znalostí, obdrží nálepku, kterou může udělit pouze akreditovaný školitel. Nálepka musí být přidána k příručce návěsu, kterou s sebou musí řidič stále vozit. Společnost Ewals Cargo Care provádí zkušební audity výkonnosti řidičů na pracovišti klienta nebo v přístavu, aby ověřila, zda řidič uplatňuje své znalosti v praxi.

V současné době bylo úspěšně vyškoleno přes 600 řidičů, což se projevuje pozitivními reakcemi od zákazníků i subdodavatelů.

Subcontractor Training 2 Subcontractor 3