Společnost Ewals Cargo Care úspěšně otestovala nový typ soupravy - Gigaliner. Jedná se o nejnovější typ techniky, který byl uvolněn k provozu na českých silnicích. Gigaliner je souprava složená z tahače, návěsu o délce 13,6 metrů a přívěsu o délce 7,7 metrů. Dohromady může mít souprava maximální délku 25,25 metrů a váhu 48 tun (včetně zboží). Celkový objem pak dosahuje až 150 kubických metrů.

Gigaliner

Souprava smí jezdit pouze po směrově oddělených komunikacích (rychlostí silnice a dálnice). Sjet může pouze za účelem nakládky nebo vykládky a to maximálně do okruhu 10 km. Cestou však nesmí překročit železniční přejezd nebo hraniční přechod.
Gigaliner byl vyvinut s účelem umožnit přepravy většího množství lehkého objemného zboží, snížit tím náklady zákazníka a omezit celkové emise CO2.