Před pěti lety provedla společnost Ewals Cargo Care ve spolupráci s firmou Integron první průzkum spokojenosti zaměstnanců, následovaly další průzkumy v letech 2015 a 2017. Evropský sociální fond (ESF) uvolnil na implementaci tohoto průzkumu prostředky určené speciálně na téma udržitelné zaměstnanosti. Poslední průzkum byl proveden mezi zaměstnanci Ewalsu v 16 zemích a v 11 jazycích.

Důvodem pro zaměření se na udržitelnou zaměstnatelnost je skutečnost, že společnost Ewals Cargo Care je rostoucí organizace, která má v současnosti 2200 zaměstnanců v 17 zemích světa. Ředitel rozvoje lidských zdrojů a organizace Sjoerd Ewals k tomu říká: "Jako zaměstnavatel cítíme povinnost pracovat na formě organizace, která využívá potenciálu našich zaměstnanců na maximum. Při současném tempu změn, zejména v oblasti ekonomiky a technologií, jsou pro zajištění budoucnosti společnosti nezbytní zdraví, odpovědní a vyspělí zaměstnanci. Chceme proto vědět, co od nás jako od firmy naši zaměstnanci očekávají a co si myslí o našich záměrech taková očekávání splnit."

Příležitost zaměřit se na udržitelnou zaměstnatelnost se stala aktuální tehdy, když naše zaměření se na kvalitu začalo přinášet první výsledky. V minulých průzkumech byly nejvyššími prioritami pro naše zaměstnance zacílení na zvýšení profesionálního působení firmy a rozvoj vůdčích schopností našich manažerů.

Zaměstnance společnosti Ewals Cargo Care lze rozdělit do tří funkčních skupin: řidiče (45 %), administrativní pracovníky (45 %) a pracovníky skladu (10 %), z nichž každá skupina má vlastní  specifická očekávání a potřeby. Toto funkční rozdělení bylo rovněž použito pro výzkum udržitelné zaměstnatelnosti. Vnitřní benchmarková studie odkryla vzájemné souvislosti výsledků průzkumu zaměstnanců pracujících v různých funkčních skupinách, ale také v různých organizačních jednotkách, odděleních a zemích.

Aby zaměstnanci získali příležitost k vlastnímu rozvoji v rámci udržitelné zaměstnatelnosti, je věnováno významné úsilí vytváření rezerv v rámci organizace. Tato přidaná hodnota umožňuje zaměstnancům soustředit se na zlepšování jejich pracovního procesu a na firemní vzdělávání.

Další iniciativou na podporu udržitelné zaměstnatelnosti je projekt "fit to perform". Vzhledem k tomu, že si řidiči musí poradit s časovými termíny a zároveň být stále v kondici za volantem, spustili jsme pilotní projekt, v rámci kterého jsou řidiči vybaveni hodinkami "fit-bit", jež měří jejich srdeční pulz a krevní tlak. Tato data lze monitorovat v reálném čase a následně pravidelně konzultovat s externím poradcem na vitalitu.

Sjoerd Ewals je na výsledky posledního průzkumu hrdý: "65% odezva a průměrná spokojenost 7,72 v rostoucí organizaci odráží zapojení našich kolegů. S výsledky průzkumu chceme i nadále aktivně pracovat. Průzkum spokojenosti zaměstnanců se tak stává pevným nástrojem i pro budoucnost. Rozdíl mezi našimi  firemními výsledky a výsledky benchmarkové studie dopravy a logistiky dokazuje, že stojíme nad průměrem trhu. Například při náboru nových zaměstnanců vnímáme nárůst počtu kandidátů, kteří nás kontaktují na základě kladných doporučení od stávajících zaměstnanců. Doporučení, ve kterých je stále častěji zmiňována udržitelná zaměstnatelnost“, dodává Sjoerd Ewals.

EU