Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky prodeje pro logistické služby

Podmínky pro logistické služby (LSV 2014, přeložené jako „LSC 2014“), jak byly předloženy dne 2. dubna 2014, platí pro všechny naše činnosti (a to včetně nakládky, ukládání a vykládky výslovně smluvně u nás sjednané) a právní vztahy, a to s vypuštěním poslední věty čl. 6 odstavec 5 LSV 2014 a s výjimkou uvedenou níže.

Pro přepravní služby a celní a daňové služby platí nizozemské přepravní podmínky Fenex předložené dne 1. července 2004, a to s výjimkou čl. 18, 19 a 23, které jsou nahrazeny čl. 12 odstavec 3, 13 a 14 (rozhodčí doložka, ve které jsou odstraněna slova „pro které platí tyto podmínky“) LSV 2014. Platnost podmínek klientů je výslovně vyloučena.

V tomto případě platí LSV 2014 a nizozemské přepravní podmínky:

Podmínky logistických služeb

Nizozemské přepravní podmínky

 

Všeobecné podmínky nákupu

Pro všechny naše nákupní transakce platí výhradně Podmínky nákupu společnosti Ewals Cargo Care, které jsou uloženy u nizozemské Obchodní komory pod číslem 12042134.  

Tyto podmínky nákupu jsou k dispozici zde: 

Podmínky nákupu

 

Etický kodex Ewals Group

Etický kodex Ewals Group

Spoedtransporten

Zákony & Předpisy

Mezinárodní silniční přeprava: CMR Treaty   
Vnitrostátní silniční přeprava:   AVC  
Skladování:
PD Conditions  
Expedice:
Fenex conditions  
Železniční přeprava: CIM/COTIF  
Námořní přeprava: Hague Visby rules  
Letecká přeprava: Montreal convention  
 Late payments: Directive 2011/7/ EU combating late 
payments in commercial transactions