Ewals Cargo Care > Filozofie

We CARE about you

Ve dnešním světě rychle se rozvíjejících trhů musí být každý výrobní proces připraven na změnu.

 

Vaše společnost jistě pozorně sleduje změny na trhu a hledá nové příležitosti, které trh nabízí. Ewals Cargo Care Vám umožní lépe porozumět Vašim potřebám v oblasti inovativní ho přepravní ho řešení. Nabídneme vám taková řešení, která odpovídají vašim specifickým požadavkům a umožní tak vaší společnosti zaměřit se na své silné stránky. 

 

 

 Čtěte také:

We CARE about our history

Ewals Cargo Care, která byla založena v roce 1906, je stále rodinná firma - v současné době bezpečně v rukou čtvrté generace Ewals : 

Bram Ewals
Pim Ewals
Sjoerd Ewals

Spolu se všemi odborníky Ewals Cargo Care, poskytujeme řešení na všechny vaše logistické problémy. Silniční, železniční nebo námořní, naši specialisté se vždy postarají nejen o Váš náklad, ale také o Vás.

 


We CARE about supply chain competiveness

Společně s vámi pro Vás vytvoříme to nejlepší logistické řešení. Nepostaráme se pouze o návrh a plánování, ale také o implementaci zcela nového projektu. Náš řídící dopravní systém byl interně vyvinut našimi experty, aby umožnil optimalizovat přepravní trasy a využití vozidel. Výsledkem jsou minimální dopravní náklady s optimální účinností.

 


We CARE about partnership

Díky pozornému naslouchání Vašim potřebám a porozumění požadavkům v oblasti Vašeho  podnikání, můžeme dosáhnout logistického řešení na míru. Náš tým pracuje v úzké spolupráci s Vámi a našimi logistickými partnery. Pouze díky kvalitnímu partnerství je Ewals Cargo Care schopný vyřešit Váš kompletní logistický problém a podporovat celosvětovou dopravní síť. Potřeby zákazníků pro konkrétní řešení jsou hnací silou pro EWALS k mnoha inovacím v konstrukci zařízení a IT řešení.

 


We CARE about your capacity requirements

Páteří naší rozsáhlé sítě služeb je vlastní flotila 3.000 Mega Huckepack návěsů. Tyto návěsy o velikosti 100m3, s vysokým objemem návěsů mohou být přepravovány po silnici, železnici i trajektem - rychlá změna ve skutečně multimodální systém, který může poskytnout kapacitu pro velké objemy, často celé naší rozsáhlé evropské sítě. S naší vlastní intermodální flotilou a flotilou našich partnerů, jsme schopni nabídnout globální logistická řešení a poskytujeme flexibilitu, kvalitu, bezpečnost a hodnotu.


We CARE about our people

Ewals Cargo Care je rodinná společnost zaměstnávající 2.200 lidí ve 36 pobočkách z 17 evropských zemí. Každá z nich disponuje vlastními národními zkušenostmi, odborností a specializací. Neustále podporujeme naše zaměstnance v rozvoji odborných znalostí a dovedností, aby vždy byli schopni nabídnout Vám specifické logistické řešení, které hledáte.

 


We CARE about the environment

Společnost Ewals Cargo Care si je vědoma důsledků spojených se silniční dopravou v oblasti životního prostředí. Neustále pracujeme na snižování dopadu tohoto znečištění. Investujeme do nízkoemisních nákladních automobilů, IT systémů pro plánování optimální trasy a díky efektivnímu vytížení našich vozidel minimalizujeme počet kilometrů jedoucích naprázdno.  Poskytujeme nejen zelené řešení vašeho logistického plánu, ale také možnost úspor nákladů díky ekologicky šetrné alternativě.