Naši lidé

Tak jako je naše společnost důležitým partnerem pro naše zákazníky, jsou zaměstnanci důležitým partnerem pro naši společnost.  Naši zaměstnanci jsou nejvyšší hodnotou a nejdůležitějším kapitálem společnosti Ewals Cargo Care. Proto investujeme do rozvoje našich kolegů a to na všech úrovních. 


Lees meer over:

Správní lidé na správných místech

Naše služby jsou  poskytovány na stále vyšší úrovni, a to díky vývoji moderních technologiií a postupů, ale i díky inovaci řízené zákazníkem. Kvalitně vyškolení a zkušení zaměstnanci a týmy s efektivní komunikací jsou základním předpokladem pro nabídnutí služeb dopravy a logistiky na nejvyšší úrovni. Aby naše společnost mohla reagovat na stále se zvyšující nároky našich zákazníků, podporuje společnost Ewals Cargo Care rozvoj našich zaměstnanců i týmů prostřednictvím kombinace školení soft i hard skills, development center, individuálního koučinku, workshopů i elektronických výukových kurzů.


Pracovní prostředí

Kromě rozvoje znalostí a dovedností věnujeme značnou pozornost také pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí našich zaměstnanců.                                                             Naši řidiči jezdí v nejmodernějších nákladních automobilech s kvalitním zázemím a technologickým vybavením. Naši kolegové v administrativě pracují v moderních a příjemných kancelářských prostorách s kvalitním zázemím. Naším cílem je poskytnout našim pracovním týmům příjemné pracovní prostředí, ve kterém podporujeme inovativnost, vzájemnou spolupráci a  komunikaci.