IT řešení

Přidaná hodnota a vyšší produktivita.

IT je jednou z hnacích sil optimalizací logistiky. Umožňuje nám pokračovat v nepřetržitém zlepšování komunikace a spolupráce se zákazníky a partnery řetězce. Stojíme v popředí optimalizace plánování a systémové integrace s našimi zákazníky.


Lees meer over:

Rychlá a flexibilní systémová integrace

Úzkou spoluprací obchodních inženýrů a IT vývojářů vzniká ve společnosti Ewals Cargo naše vlastní jedinečná IT platforma založená na nejnovějších technologiích, která nám umožňuje dosáhnout nejlepší interní i externí výkonnosti. Oblastí, ve které jsme mimořádně vyspělí, je propojení s jinými platformami. Naše sítě a systémy můžeme propojit se sítěmi a systémy našich zákazníků na vysoké úrovni, od prosté vzájemné integrace EDI až po online výměnu informací prostřednictvím portálu Ewals. Také platí, že už z naší podstaty orientované na kvalitní služby zaručujeme hladký a nerušený chod integračních projektů. Jak se mění svět, mění se i naši zákazníci – a na nový trend nepřetržitě reagujeme. 


Komunikace a spolupráce

Naše elektronická správa (e-Manage) pocházející z vlastního vývoje umožňuje komunikaci a výměnu informací ohledně dodávek se všemi zúčastněnými stranami. Elektronická správa (E-Manage) je vyspělou platformou, která nám umožňuje výměnu informací mezi jednotlivými stranami na různých úrovních i tehdy, pokud nepoužívají stejný jazyk. Ve funkci řídicí věže komunikujeme každý den se 4 000 řidiči po celé Evropě, jakož i s našimi zákazníky a partnery řetězce. A elektronická správa (e-Manage) vám umožňuje samostatné zadávání celých procesů externím partnerům. Zaručujeme, že vaše produkce bude obsahovat materiály potřebné pro OEM partnery a dodavatele. Poskytujeme dokonce elektronické výukové kurzy pro dodavatele a partnery řetězce, aby mohli plně využívat možností elektronické správy (e-Manage). Díky tomuto řešení mohou všichni zůstat v trvalém vzájemném spojení.  


Plánování a jeho optimalizace

Realizovali jsme rozsáhlé investice do IT systémů, abychom podpořili naše základní aktivity: denní plánování dopravy a optimalizace vašeho dodavatelského řetězce prostřednictvím taktických a strategických simulací. Pro obě tyto oblasti jsme vyvinuli systém TES (taktické inženýrské řešení). Tento výpočtový nástroj umí definovat vaši optimální přepravní síť (efektivní k vynaloženým nákladům) s automatickým zohledněním společných nákladových synergií mezi různými dopravci. Taktická optimalizace vychází z celkového provozního plánování na denní úrovni. Během několika hodin lze vypočítat simulace kombinovaných ročních objemů různých dopravců na podrobné úrovni (ceny jednotlivých cest).


Komunikační brána řidiče

Posouváme také hranice týkající se výměny informací mezi řidiči. Zavedení systému DCG (komunikační brána řidiče) umožňuje standardizovaně komunikovat mezi palubními počítači a systémem řízení dopravy. Systém DCG představuje plně automatizovaný a významný posun v oblasti rychlé a bezchybné výměny informací mezi řidičem a plánovačem. Naše informace v reálném čase jsou pro denní plánování dopravy nepostradatelné a nabízejí významná hloubková využití strategické analýzy. Dále platí, že díky propojení palubních počítačů se systémem FMS mohou data sběrnice CANbus poskytovat cenný náhled do řízení motoru a stylu jízdy každého jednotlivého řidiče.


Bezpečnost a kontinuita

Máte jistotu zabezpečení zásadně důležitých informací pro vaši společnost a citlivých pro vaši konkurenci.  K zajištění dostupnosti a spolehlivosti systémů používáme duální datové centrum. Data a aplikace jsou mezi oběma těmito datovými centry replikovány v reálném čase. Tato infrastruktura DRP (havarijní plán) je v oboru logistiky jedinečná.    


Vedoucí postavení díky IT

Díky silným partnerům v oblasti vývoje IT jsme v posledních letech dosáhli jasného vedoucího postavení. V roce 2013 jsme dokonce získali cenu „Dokonalost v IT“ holandských podnikatelů TLN v oblasti dopravy a logistiky. Veškerá úsilí se soustředí na přidanou hodnotu pro naše zákazníky. 


IT specialista

Pro více informací o našich obchodních procesech, komunikačních schopnostech a počítačových aplikací kontaktujte Barta Dessenta - Corporate Business Process & Information Manager.

Pro více informací o dostupnosti a spolehlivosti našich systémů a našem datovém centru kontaktujte Tona Bruila - Corporate IT Manager.

Ton Bruil

Bart Dessent