Neutrální platforma

Síla transparentnosti.

Chcete optimalizovat svůj dodávkový řetězec, ale dáváte přednost partnerovi bez vlastní kapacity, který nabízí kontrolu na bázi řídicí věže, správu a optimalizaci vašich logistických toků.


Lees meer over:

Poskytování zcela nezávislých služeb 4PL

V reakci na zvýšenou poptávku po rozsáhlé optimalizaci logistiky, kooperativních sítích a transparentnosti založila společnost Ewals Cargo Care dceřinou společnost e-Logistics (e-LC). Společnost e-LC nabízí zcela nezávislé služby 4PL s důležitou přidanou hodnotou: více než 100 let zkušeností s logistikou ve svých genech.


Podporujeme změny a udržujeme kurz vašeho podnikání

Ve všech oblastech je patrné, že jsme nejen poradci, ale především máme zkušenosti z praxe. Právě v tomto je zásadní rozdíl rozdíl mezi reálným a nerealistickým řízením. Kromě nepřetržité optimalizace vašeho dodávkového řetězce a strategického síťového nastavení jsme také vyjímečně silní v oblasti řízení změn a realizace skutečných projektů. A neméně důležité: jakožto přední poskytovatel logistiky nabízíme provozní dokonalost. Znamená to, že naším prostřednictvím získáváte plně zapojeného partnera i poté, co byla implementována nejvýznamnější zlepšení. 


Nejlepší ze dvou světů

Naše kořeny v oblasti logistiky podložené silnou organizací Ewals Cargo Care na pozadí znamenají, že spojujeme to nejlepší z obou světů. Zcela neutrální a objektivní poradenství společně se službami 4PL na straně jedné a prostředky k rychlé změně a poskytování potřebných projektových manažerů na straně druhé. A pamatujme také na finanční pozadí, které nám umožňuje investice do dlouhodobých projektů. Naše úsilí se násobí díky úsporám, které vám přinášíme. Často jsme si tím zcela jistí, takže vám nabízíme záruky se železnou platností a zakládáme na této skutečnosti náš model výnosů. Čímž vzniká vzájemná odpovědnost a partnerství. 


Spolupráce na vyšší úrovni

Velkou předností společnosti e-LC je skutečnost, že jako partner 4PL nabízíme úplnou transparentnost v podnikání. Tato zásada se vztahuje na správu RFQ, ve které požadujeme tržní sazby naším jménem, ale také na platbu přepravného a správu sazeb, kde se staráme o celkový finanční proces všech stran. Struktura sazeb a toky nákladů se vždy vyznačují transparentností. Tím je zaručena ještě užší spolupráce a naše možnost nabídnout i správu dodavatelů, v rámci které poskytujeme úplnou koordinaci logistiky vašich dodavatelů. Jakožto externí poskytovatel služeb v podnikání od vás přebíráme co nejvyšší počet procesů, čímž se můžete plně zaměřit jen na hlavní předmět své činnosti.


Váš neutrální partner

Neutrální partnerství znamená, že výběr logistických partnerů, se kterými spolupracujete, záleží čistě na vás. Můžeme vám samozřejmě doporučit dopravce, kteří vám nabídnou nevyšší kvalitu za nejlepší cenu, ale jste-li s určitými stranami spokojení, ponecháme je ve vaší síti.  

Čím vyšší transparentnost, tím hodnotnější jsou informace. Jakožto neutrální partner přebíráme odpovědnost za mnoho logistických úloh a náš velký informační tok dopravců a dodavatelů je zcela transparentní. Všechna tato data pro vás převádíme do důležitých informací týkajících se managementu. Podáváme nepřetržité zprávy o klíčových ukazatelích výkonnosti, statistikách životního prostředí a finančních úsporách, kterých jsme společně dosáhli ve vašem dodavatelském řetězci.