Logistické služby > Správa dodávkového řetězce > Přední poskytovatel logistiky

Přední poskytovatel logistiky

Nejsilnější článek ve vašem dodavatelském řetězci.

Přebíráme úplnou odpovědnost za provozní implementaci vašeho dodavatelského řetězce nebo jeho části. Tím získáváte jistotu a klid. Abychom vaše zboží mohli přepravovat chytřeji, rychleji a levněji, hledáme příležitosti ke zlepšení ve vašich tocích zboží a informací. 


Lees meer over:

Provozní dokonalost

Společnost Ewals Cargo Care disponuje vlastní kapacitou 3 000 návěsů Mega Huckepack a silnou partnerskou sítí po celé Evropě a na dalších místech. Tato skutečnost nám umožňuje splnit každou logistickou úlohu. Pracujete pouze s jedním kontaktním místem bez ohledu na námi používané dopravce, sklady a partnery. Naše silné zkušenosti týkající se intermodální přepravy a dynamické plánování dopravy nám umožňují každý den stanovit ty nejpříznivější dopravní trasy. Vybíráme pro vás ta nejlepší řešení podle aktuální situace v Evropě, bez ohledu na to, zda jde o vlakovou, silniční nebo lodní dopravu. 


Úzká spolupráce

Celková provozní kontrola vyžaduje optimální spolupráci a výměnu informací mezi všemi partnery dodavatelského řetězce: s našimi logistickými partnery, s vámi jako klientem a s vašimi OEM partnery a dodavateli. Pro tyto účely používáme vlastní systém elektronické správy. Jde o informační platformu, která umožňuje vzájemnou spolupráci ve všech možných směrech a na všech úrovních, jakož i výměnu informací přes internet, EDI nebo pomocí jiných metod. Elektronická správa umožňuje dalekosáhlou spolupráci, neboť díky ní můžeme hladce harmonizovat naše plánování dopravy s vaším výrobním procesem i s procesem vašich dodavatelů. Naše filozofie tedy je: ujímáme se vedení, abyste vy měli klidný spánek. 


Optimalizace logistiky

Cílem společnosti Ewals Cargo Care není pouhá správa vašeho dodavatelského řetězce, ale také jeho přechod na vyšší úroveň. Prozkoumáváme pro vás celý řetězec, abychom nalezli možná zlepšení a dosáhli nového nastavení  celé sítě. Naši zkušení pracovníci používají pro tyto účely výkonné IT systémy, například TES (taktické inženýrské řešení), které jsme sami vyvinuli. Naši vývojáři používají tento výpočtový nástroj ke stanovení optimální dopravní sítě (efektivní vzhledem k nákladům). Takový výpočet zohledňuje všechny příležitosti a slabiny vaší sítě a vyhledává společnou nákladovou synergii s jinými dodávkami společnosti Ewals i různými kombinacemi modalit. Váš dodavatelský řetězec navrhujeme tak, aby byl co nejefektivnější – s výslednými 20ti procenty úspor času, finančních prostředků a emisí C02.


Nejlepší cesta k nejdokonalejším výsledkům

Ačkoli je společnost Ewals Cargo Care zaměřena na výsledek, věnujeme také značnou pozornost způsobu jejich dosahování. Silná orientace na zákazníka je reálnou charakteristickou vlastností společnosti Ewals Cargo Care. Průzkumy spokojenosti zákazníků ukazují, že zákazníci mají velmi dobré zkušenosti s našimi manažery pro obchodní vztahy a s našimi znalostmi průmyslových oborů, v nichž jsme velice silní, včetně automobilového průmyslu.