Dinalog, ‘Dutch Institute for Advanced Logistics’, perustettiin vuonna 2009 Hollannin hallituksen toimesta, tarkoituksena edistää innovaatioita logistiikan ja toimitusketjun hallinassa. Innovaatioiden kanssa työskentely on helpompaa, kun yritykset, hallitus ja eri osaamiskeskukset voivat työskennellä samassa paikassa, - the Dinalog New Business Hub, Bredassa.

Dinalog New Business Hub eri osapuolet työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhden päätavoitteen: varmistaa, että Hollanti on Euroopan markkinajohtaja kansainvälisten tavaravirtojen ohjaamisessa ja koordinoinnissa vuoteen 2020 mennessä. Tämä voidaan saavuttaa vain eri innovaatioilla ja yhteistyönä kaikkien liikenteen harjoittajien kanssa kaikilla aloilla maantiellä, ilmassa, rautateillä ja merillä, sekä tutkijoiden kanssa useissa erilaisissa toimitusketjuissa.

1.lokakuuta 2011 Ewals Cargo Care avasi toimiston Dinalog Campukselle kannustaakseen ja edistääkseen Dinalog aloitetta. Ewals Cargo:n logistiikan insinöörit pyrkivät:

  • Luoda toimitusketjun innovaatioita yhteistyössä muiden yritysten kanssa.
  • Luoda läheinen yhteys Dinalog:n ja eri hankkeiden kanssa.
  • Luoda tiedon jakoa osallistuvien yritysten välillä.  


Hankkeita, joihin Ewals Cargo Care osallistuu.
Ewals Cargo Care luo ja ylläpitää aktiivisesti tiiviitä yhteyksiä Dinalog:iin liittyvien hankkeiden ja yritysten kannsa. Esimerkiksi, Ewals Cargo Care ja Modint (tunnetaan yhdistyksenä, joka valmistaa, maahantuo, on agenttina ja tukkuroi vaatteita, asusteita, mattoja ja eri tekstiilejä Hollannissa) työskentelevät yhdessä uuden hankkeen parissa, joka tunnetaan nimellä “Bundling at Source Location”.

Tässä projektissa Ewals Cargo:n kanssa työskentelee joukko eri toimittajia ja Modint yhtiön jäseniä. Yksittäiset lähetykset toimitetaan strategisiin yhteyskohtiin Aasiassa. Ewals Cargo Care poimii, pakkaa ja niputtaa lähetykset ja yhdistää ne kontteihin – “consol box”. ”Consol boxes, sekoitetut lähetykset’ laivataan Eurooppaan and Ewals Cargo Care järjestää siitä jakelun Modint jäsenien loppukäyttäjille.  

Lisää tietoa Dinalogista ja Ewals Cargon hankkeista löydät kotisivuiltamme tai suoraan; Marc Mous, Manager Sales Engineering & Sustainability, Ewals Cargo Care (T: +31 (0) 77 3202 402)