1. huhtikuuta 2016 alkaen uusi etäisyysperusteinen tietullijärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön Belgiassa. Kilometriveloitus on voimassa kaikille yli 3,5 tonnia painaville ajoneuvoille  johtaen kustannusten nousuun Belgian läpi tapahtuvissa kuljetuksissa. 

Uuden kilometripohjaisen tietullijärjestelmän tavoitteena on raskaskuormaisten ajoneuvojen teiden käytön vähentäminen ja optimointi sekä rahoittaa parempi tieinfrakstuuri. Uutta tietullijärjestelmää tullaan soveltamaan Wallonian, Flandersin ja Brysselin alueilla ja tulee olemaan voimassa aiemman Eurovignette-tieverkon kansallisilla maanteillä sekä moottoriteillä.  Aikapohjainen Eurovignette ei tule olemaan Belgiassa käytössä huhtikuusta 2016 lähtien ja se tullaan korvaamaan reittiriippuvaisella tietullijärjestelmällä käyttäen kyydissä olevaa yksikköä. 

Tietullimaksut määräytyvä ajoneuvon kokonaispainon, Euroopan päästömääräysten ja tietullireitin mukaan. Ewals Cargo Care on tiedottanut kaikkia asiakkaitaan tämän uuden tietullijärjestelmän voimaan tulosta.