Ewals Cargo Care perusti tammikuussa 2016 mobiilin laatutiimin. Huomasimme suorittamamme innovaatiotutkimuksen yhteydessä, että monet asiakkaamme haluaisivat parantaa logistiikkaprosessejaan. Päätimme siksi perustaa mobiilin laatutiimin, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaita kehittämään toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan suunnitelmallisella ja tehokkaalla tavalla.  Asiakkaat ovat ottaneet uuden tiimin vastaan erittäin myönteisesti.  

Mobiili laatutiimi koostuu sertifioiduista teknisistä asiantuntijoista, joilla on vankka kokemus eri kuljetusmuodoista, kuljetuskalustosta, kuormien kiinnittämisestä ja rahdin pakkaamisesta. Tiimin tavoitteena on lähestyä innovaatiota asiakkaan näkökulmasta ja optimoida logistiikkaprosessit vierailemalla asiakkaan luona ja tarkastelemalla prosessien toimivuutta paikan päällä. Tiimi keskittyy erityisesti kuormien kiinnittämiseen, käytetyn kaluston ja työvälineiden laatuun, rahdin pakkaamiseen ja työturvallisuuteen liittyviin asioihin. 

 1EAF 20150915 050 (1)

Eräs QESH-menettelyn (”Quality, Environment, Safety and Health” eli ”laatu, ympäristö, turvallisuus ja terveys”) painopistealueista on kuljettajien tietämyksen ja työn laadun jatkuva parantaminen. Kuljettajien käyttäytymistä ja kaluston käsittelyä voidaan parantaa tiimin suorittamien laatutarkastusten avulla. Sertifioidut asiantuntijat laskevat ja testaavat kuormien optimaalisen kiinnitystavan eurooppalaisten standardien mukaisesti.  Kuormien jakauma ja painopiste lasketaan siten, että käytettävissä oleva tila saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, kuorman vahingoittumisriski on mahdollisimman alhainen ja ajoneuvon akseleihin kohdistuva kuormitus jakautuu optimaalisesti. Tiimi voi kiinnittää huomiota myös rahdin pakkaamisen hallintaan, jos asiakas haluaa alentaa pakkauskuluja ja varmistaa kuormien turvallisuuden.  

Ota yhteyttä mobiiliin laatutiimiimme, jos haluat lisätietoa - mqt@nl.ewals.com

EAF 20150915 0572 

Bigbags