Trucks van Ewals Cargo Care met het Lean and Green logo
Ewals Cargo Care > Ympäristö

Ewals Green Care

Kuljetukset vahingoittavat ympäristöä. Ewals Cargo Care on hyvin tietoinen tästä ja pyrkii jatkuvasti alentamaan ympäristövaikutuksiaan.

Ewals Cargo Care on kuljetusalan edelläkävijä ympäristöasioissa. Käynnissä olevat taloudelliset ja teknologiset investoinnit rautateille yhteensopivaan Mega Huckepack traileriin, vähäpäästöisiin autoihin, hyötykuormien maksimointiin trailereillamme, tyhjänä ajon minimointi ja uusimpien IT-järjestelmien käyttö optimaalisen reitin suunnittelussa, osoittaa Ewals Cargo Caren sitoutumista alentaa CO2-päästöjä. Read more about:

Ewals Green Care

Ewals Cargo Carelle pitkäjänteisyys on yksi keskeisistä arvoista ja suorituskykyä parannetaan keskittymällä seuraaviin 4 kategoriaan: Konsepti, Vahvuudet, Resurssit & Työntekijät (Concepts, Assets, Resources & Employees).


Tactical Engineering Solution

Konseptit

Jo yli 100 vuoden ajan olemme tarjonnet älykästä logistiikka, ja siinä ohessa saavuttaneet vihreämmän toimitusketjun - olipa sitten kyse kansainvälistä kuljetusverkostosta tai LLP palveluista.

Uskomme, että tehokkaampi toimitusketju vähentää ympäristöhaittoja, ja uusimman logistiikan konseptin avulla on saavutettu yhdiettyjen kuljetusten osuudeksi 60% koko volyymistamme.

Uusimman IT-järjestelmämme TES (Tactical Engineering Solution) kehittäminen auttaa nopeasti tunnistamaan optimaaliset logistiikkaratkaisu monimutkaisiin volyymeihin ja verkostoihin, saavuttaen synergiaa jokaisen asiakkaillemme logistiikkatoimintaan.


Vahvuudet

1990-luvulla, Ewals Cargo Care kehitetti 100m3 Mega trailerin, jolla saavutetaan 25% hyöty tavalliseen traileriin verrattuna. Nykyisin Ewals Cargo Care tarjoaa 3,000 Mega trailerin kapasiteetin. Jatkuva tekninen kehitys johti yhdistettyjen kuljetusten versioon: Mega Huckepack traileriin, jonka avulla voidaan hyödyntää myös rautatie- ja lauttaliikenteen mahdollisuuksia, vähentäen maanteitse ajettuja kilometrejä sekä hiilijalanjälkeä.

Meidän 400 omassa kuorma-autossa on Euro 5 -moottorit, ja kaikki kuljetusalihankkijat on valittu ja hyväksytty ympäristönäkökannat huomioon ottaen.

Mega Huckepack trailer wordt op een trein geplaatst

Zonnepanelen op het kantoorgebouwd van Ewals Cargo Care

Resurssit

Vahvuudet kuluttaa resursseja, kuten dieseliä tai sähköä. Etsimällä vaihtoehtoisia energialähteitä, kuten LNG (Liquid Natural Gas) tai keskittymällä tehokkuuteen käyttämällä Eko-ohjelmia, pyrimme pienentämään dieselin kulutusta.

Lisäksi varastomme on mahdollisuuksien mukaan varustettu aurinkopaneeleilla tuottaen vaihtoehtoista sähköä. Kiinnitämme myös huomiota miten käytämme toimistotarvikkeita tai matkustamme, ja pyrimme myös näillä valinnoilla minimoimaan ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.


Työntekijät

Työntekijämme ovat organisaatiomme keskipisteessä. Turvallinen ja viihtyisä työympäristö on pysyvien työsuhteiden perusta.

Tuomme työympäristöön kestävyyttä kuuntelemalla työntekijöitä ja luomalla mielyttävät työolosuhteet, saavuttaen näin parhaita mahdollisia pitkän aikavälin tuloksia.

Esimerkiksi yrittäjyyttä kannustetaan organisaatiomme kaikilla tasoilla.

 

 


Lean & Green Award

Commitment to reducing our carbon footprint by 20% over 5 years time has resulted in Ewals Cargo Care being given the Lean and Green Award, having already reduced CO2 emissions by 17%.

Bram Ewals neemt de Leand and Green Award in ontvangst

In May 2011 Mr Bram Ewals (CEO) received the Lean & Green Award from Coen Faber of Connekt. 

Ewals Green Care Certificate

To encourage our customers to contribute towards reduction of CO2, from 2013 Ewals Cargo Care will issue a special Ewals Green Care Certificate to customers taking advantage of our green logistics solutions.

Several leading clients as IKEA and Johnson Controls already received this Ewals Green Care certificate.