IT-ratkaisut

Luo lisäarvoa ja kasvata tuottavuutta.

IT on eräs merkittävimmistä logistii-
kan optimointia edistävistä tekijöistä. Se mahdollistaa viestinnän jatkuvan kehittämisen sekä entistä paremman yhteistyön asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Olemme suunnittelun optimoinnin ja asiak-
kaiden järjestelmien integroinnin eturintamassa.


Lees meer over:

Nopea ja joustava järjestelmäintegraatio

Ewals Cargo Caren liiketoiminta- ja IT-asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä kehittääkseen viimeisintä teknologiaa hyödyntävää IT-arkkitehtuuria, joka mahdollistaa tehokkaimman ja laadukkaimman toiminnan sekä sisäisesti että ulkoisesti. Eräs osa-alue, jolla olemme erityisen pitkällä, on yhdistettävyys muihin alustoihin ja järjestelmiin. Voimme yhdistää verkkomme ja järjestelmämme asiakkaidemme järjestelmiin edistyneellä tasolla – yksilöllisestä EDI-integraatiosta sähköisen Ewals-portaalin kautta tapahtuvaan tietojenvaihtoon. Ja mikä tärkeintä, palvelulähtöinen arkkitehtuurimme takaa, että integraatioprojektit onnistuvat vaivattomasti ja virheettömästi. Maailma ja asiakkaamme muuttuvat, joten myös meidän on muututtava ja kehityttävä jatkuvasti. 


Viestintä ja yhteistyö

Yhtiömme kehittämä sähköinen e-Manage-hallintajärjestelmä mahdollistaa viestinnän ja tietojenvaihdon kaikkien toimituksen osapuolten välillä. e-Manage on edistyksellinen alusta, joka mahdollistaa tietojenvaihdon eri osapuolten välillä ja eri tasoilla myös silloin, kun käytössä on useita eri kieliä. Olemme joka päivä 4 000 eri puolilla Eurooppaa olevan kuljettajamme sekä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme viestinnän hermokeskus. e-Manage mahdollistaa kokonaisten prosessien ulkoistamisen. Varmistamme, että tuotantolaitoksesi saavat kaikki tarvitsemansa materiaalit alihankkijoiltasi ja tavarantoimittajiltasi. Tarjoamme toimittajillemme ja kumppaneillemme sähköistä koulutusta, joka mahdollistaa e-Managen tarjoamien mahdollisuuksien täysimittaisen hyödyntämisen. Näin varmistetaan, että kaikki pysyvät ajan tasalla ja saavat järjestelmästä saman hyödyn.   


Suunnittelu ja suunnittelun optimointi

Olemme investoineet voimakkaasti IT-järjestelmiin, joiden tarkoituksena on tukea ydinliiketoimintojamme: päivittäistä kuljetusten suunnittelua ja toimitusketjusi optimointia taktisten ja strategisten simulaatioiden avulla. Olemme kehittäneet näitä tarkoituksia varten TES-ratkaisun (Tactical Engineering Solution). Tämä laskentatyökalu voi etsiä sinulle optimaalisimman (kustannustehokkaimman) kuljetusverkoston huomioiden automaattisesti eri kuljetusyhtiöiden yhteisten kuormien synergiat. Taktinen optimointi perustuu kattavaan päiväkohtaiseen operatiiviseen suunnitteluun. Useiden eri kuljetusyhtiöiden yhteenlasketut vuotuiset volyymit ovat laskettavissa yksityiskohtaisesti (yksittäisten kuljetusten hinnat) tuntien sisällä.


Kuljettajien viestintäyhdyskäytävä

Olemme edelläkävijöitä myös kuljettajien tietojenvaihdon osalta. Hiljattain käyttöön ottamamme DCG-yhdyskäytävä (kuljettajien viestintäyhdyskäytävä) mahdollistaa ajoneuvojen tietokoneiden ja kuljetusten hallintajärjestelmän välisen standardoidun viestinnän. DCG-yhdyskäytävä on täysin automatisoitu järjestelmä, ja se on merkittävä etappi tiellä kohti kuljettajan ja suunnittelijan välistä nopeaa ja virheetöntä tietojenvaihtoa. Reaaliaikainen tieto on korvaamaton apuväline kuljetusten päivittäisessä suunnittelussa, ja sillä on merkitystä myös strategiselta kannalta. Ajoneuvojen tietokoneilta vastaanotettu CANbus-tieto tarjoaa lisäksi arvokasta tietoa moottoreiden toiminnasta ja yksittäisten kuljettajien ajotavasta.


Turvallisuus ja jatkuvuus

Voit olla aina varma siitä, että yrityksesi liiketoiminnan kannalta kriittiset ja kilpailijoilta suojattavat tiedot pysyvät turvassa.  Takaamme järjestelmiemme saatavuuden ja luotettavuuden käyttämällä kahta datakeskusta. Tiedot ja sovellukset kopioidaan reaaliajassa molempiin datakeskuksiin. Tällainen vikasietoinen ja tietojen katoamista ehkäisevä infrastruktuuri on logistiikan alalla ainutlaatuinen.  


IT hyödyntämisen edelläkävijä

Yhteistyömme vahvojen IT-kumppaneiden kanssa on antanut meille viime vuosina etulyöntiaseman tietojärjestelmien hyödyntämisessä. Voitimme vuonna 2013 Transport and Logistiek Nederland TLN -organisaation ”Excelling in IT” -palkinnon. Keskitymme kaikessa toiminnassamme lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme. 


ICT asiantuntija

Halutessasi lisätietoja liiketoimintaprosesseistamme, viestintä mahdollisuuksista ja IT sovelluksista, ota yhteyttä asiantuntijaamme: Bart Dessent - Corporate Business Process & Information Manager.

Halutessasi lisätietoja järjestelmiemme saatavuudesta ja luotettavuudesta, ongelmien hallinnasta ja meidän datakeskuksesta, ota yhteyttä asiantuntijaamme: Ton Bruil - Corporate IT Manager.

Ton Bruil

Bart Dessent