Vlaams minister-president Kris Peeters overhandigde tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) de Lean & Green Award aan Ewals Intermodal. 

De doelstelling van het project bestaat erin een significante reductie van de CO²-uitstoot te realiseren.  Dit wordt dagelijks in de praktijk gebracht en komt overeen met de missie en visie van Ewals Intermodal. 

Ewals Intermodal is een intermodale vervoerder die vooral actief is op de corridors Benelux-Ruhr-Italië en UK-Italië.

De belangrijkste acties die Ewals Intermodal neemt zijn:

  • Concepten uitwerken om goederentrafieken via wegvervoer te vervangen door gecombineerd weg/rail vervoer of vervoer over water.
  • Verder investeren in de opleiding van chauffeurs voor defensief en ecologisch verantwoord rijden.
  • De aan- en afrijkilometers tot de treinterminals optimaliseren, door nieuwe terminals in gebruik te nemen en/of nieuwe railpaden op te zetten, met als resultaat minder CO²-uitstoot.

 

De business strategie van Ewals Intermodal vertaalt zich steeds in zowel een economisch als ook een ecologisch rendement.