Sinds 1 januari 2013 neemt Ewals Cargo Care deel aan het initiatief ‘Green Freight Europe’. Naast betrokkenheid bij CO2-rapportages voor wegtransport zal Ewals Cargo Care een actieve rol spelen bij het ontwikkelen van een universeel systeem om gegevens over CO2 uitstoot van intermodaal vervoer te rapporteren en te monitoren.

Green Freight Europe is een onafhankelijk en vrijwillig programma voor de verbetering van milieuprestaties van wegvervoer in Europa. Het initiatief werd in maart 2012 gelanceerd en heeft zich tot doel gesteld de carbon footprint te reduceren door:

  • Het opzetten van een platform voor de bewaking en rapportage van CO2 uitstoot welke gebaseerd is op bestaande standaarden. Hierdoor kunnen verladers verschillende vervoerders met elkaar vergelijken aan de hand van hun milieuprestaties.

  • Het bevorderen van samenwerking tussen vervoerders en verladers om verbeteringen te stimuleren op het gebied van rapportage uitvoering.

  • Het ontwikkelen van een certificeringsysteem voor verladers en vervoerders die aangesloten zijn bij het programma.

Om deze duurzame doelstellingen te behalen is het een vereiste dat verladers, vervoerders en overheden fundamentele wijzingen door gaan voeren in hun manier van werken. Dit kan alleen gerealiseerd worden door sterke samenwerkingsverbanden tussen de verschillende partijen. Green Freight Europe kan een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van deze partnerships.

De doelstellingen van Green Freight Europe sluiten aan bij het beleid van Ewals Cargo Care om haar logistieke processen en supply chain management zo duurzaam mogelijk in te richten. Ewals Cargo Care is een toonaangevend bedrijf in de Europese transport- en logistieke sector. Via haar uitgebreide netwerk van kantoren, en magazijnen kunnen zij full-service oplossingen bieden voor het vervoer, de opslag en het beheer van goederen voor een breed scala van industriële sectoren. Met behulp een eigen vloot van 3.000 intermodale transporteenheden en transport software zijn zij in staat de volledige supply chain voor haar klanten te beheren.