Ewals Cargo Care > Partners

Partnerships maken Ewals Cargo Care.

Jarenlange samenwerkingsverbanden met een variëteit aan instanties hebben geresulteerd in het Ewals Cargo Care van vandaag.

Of het nu om productontwikkeling, intermodale routes of educatie van onze mensen gaat. Ewals Cargo Care realiseert zich maar al te goed dat zij slechts een radertje in het grote geheel zijn. Lees meer over:

Partnerships met onze klanten

Het ultieme doel van Ewals Cargo Care is het aangaan van een partnership met haar klanten. Middels het intensief samenwerken en meedenken met onze klanten zijn we instaat een beter service te leveren.

Het samenwerken met onze klanten gebeurt op alle niveaus binnen onze organisatie. Op operationeel niveau middels dagelijkse afstemming in operationele uitvoering en op strategisch niveau middels het sluiten van langdurige strategische partnerships met onze bestaande klanten.


Partnerships zijn inherent aan het business model van Ewals Cargo Care

Partnerships vormen de basis voor het businessmodel van Ewals Cargo Care. Met een eigen vloot als basis kunnen wij een zekere capaciteitsgarantie afgeven maar flexibiliteit bieden doen wij middels de inzet van onze vaste partners.

Naast de flexibiliteit bieden onze partner ook specialisme en lokale marktkennis. 


Partnerships voor het aanbieden van wereldwijde services

Als u uw productiemiddelen verplaatst, verhuizen wij graag met u mee. Door ons wereldwijde sterke netwerk zijn wij als complete service provider in staat om uw supply chain wereldwijd te optimaliseren. 

Onze afdeling Air & Ocean heeft alle expertise in huis om uw transporten via de lucht en per schip te managen. Hierbij maken wij gebruik van de kennis en het equipement van externe partijen waarmee wij vergaande samenwerkingsverbanden hebben opgezet. Met onze partner Tigers bieden wij volledige supply chain services aan van en naar het Verre Oosten,  Australië en Noord- en Zuid-Amerika.

Met onze partner S-Net kunnen wij deze diensten van en naar Zuid-Azië aanbieden. De overige delen van de wereld bedienen wij middels een netwerkorganisatie, Global Logistics Network.


Universiteiten & Opleidingen

Ook partnerships met scholen en universiteiten zijn belangrijk voor Ewals Cargo Care. In deze samenwerkingsverbanden levert Ewals Cargo Care haar bijdrage aan de ontwikkeling van opleidingsprogramma's, worden master classes verzorgd en zijn er binnen het bedrijf tal van stage mogelijkheden. 

Neem voor meer informatie hierover contact op met onze Human Rescources afdeling.


Partnership with the Logistics Institute Dinalog

Op 1 oktober 2011 heeft Ewals Cargo Care een eigen kantoor geopend op de Dinalog Campus (Dutch Institute for Advanced Logistics) ter bevordering van innovaties op het gebied van logistiek en supply chain management. Hier werken de logistieke ingenieurs van Ewals Cargo Care aan verschillende projecten en hebben als doel:

 • Een innovatieve supply chain op te zetten in samenwerking met andere bedrijven.
 • Een nauwe samenwerking te creëren met Dinalog en de verschillende projecten.
 • Het delen van kennis tussen participerende partijen.
 • Het Dinalog inititatief
  Dinalog, (Dutch Institute for Advanced Logistics), is in 2009 opgericht door de Nederlandse regering ter bevordering van innovaties op het gebied van logistiek en supply chain management. Om dergelijke innovaties te stimuleren, heeft Dinalog bedrijven, overheden en expertise centra bij elkaar gebracht en gelokaliseerd op de Dinalog New Business Hub in Breda.

  Op de Dinalog New Business Hub werken deze verschillende partijen samen aan één hoofddoel: in 2020 moet Nederland dé Europese marktleider zijn in controle op, en coördinatie van, transnationale goederenstromen. Dit doel kan enkel bereikt worden wanneer transportaanbieders in alle sectoren (weg- trein-, lucht- en zee transport), onderzoekers en logistieke professionals van verschillende supply chains samenwerken.
 • Projecten waarin Ewals Cargo Care participeert
  Ewals Cargo Care speelt een actieve rol in het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en participeert in diverse projecten welke verbonden zijn met Dinalog. Ewals Cargo Care is bijvoorbeeld actief betrokken bij een nieuwe project genaamd ‘Bundling at Source Location’. Binnen dit project werken Ewals Cargo Care en diverse leveranciers en leden van Modint actief samen om hun supply chain te optimaliseren. (Modint is de bekendste brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs, vertegenwoordigers en groothandelaren op het gebied van kleding, mode accessoires, tapijten en (interieur) textiel in Nederland)

  Leden van Modint produceren en / of kopen hun producten vaak in Azië. Binnen het project ‘Bundling at Source Location’ worden alle individuele zendingen afgeleverd op strategische cross-dock locaties in Azië waar Ewals Cargo Care de goederen in ontvangst neemt, verpakt en bundelt waarna de zendingen worden samengevoegd in zogenaamde ‘consol boxes’. Deze containers, bestaande uit diverse zendingen voor meerdere ondernemers, worden in één keer naar Europa verscheept waar Ewals Cargo Care zorgdraagt voor de verdere distributie naar de eindgebruikers van de Modint leden.

Voor meer informatie over Dinalog en de projecten waarin Ewals Cargo Care participeert, bezoekt u de website van Dinalog of neemt u contact op met Marc Mous, QESH Manager, Quality, Environment, Safety & Health, Ewals Cargo Care (T: +31 (0) 77 3202 402).