IT Oplossingen

Waarde toevoegen en productiviteit verhogen.

ICT is een van de drijvende krachten achter logistieke optimalisatie. Het stelt ons in staat de communicatie en samenwerking met klanten en ketenpartners steeds verder te verbeteren. Daarbij lopen we voorop in planningoptimalisatie en systeemintegratie met onze klanten.


Lees meer over:

Snelle en flexibele systeemintegratie

Binnen Ewals Cargo Care werken business engineers en IT engineers nauw samen om op basis van de laatste technologie een geheel eigen IT-landschap te ontwikkelen dat zowel intern als extern de beste prestaties mogelijk maakt. Waar we heel ver in zijn is de koppeling met andere platformen. We kunnen onze netwerken en systemen op hoog niveau aansluiten op die van onze klanten. Van één-op-één EDI-integratie tot online informatie-uitwisseling via de Ewals-portal. Met onze service oriented architecture verlopen integratieprojecten bovendien snel en vlekkeloos. De wereld verandert, onze klanten veranderen en wij spelen daar continu op in. 


Communicatie & samenwerking

Voor communicatie en informatie-uitwisseling met alle betrokkenen rond een zending hebben we in eigen huis e-Manage ontwikkeld. E-Manage is een geavanceerd platform dat ons in staat stelt op verschillende niveaus informatie uit te wisselen tussen partijen, ook als zij niet dezelfde taal gebruiken. Elke dag communiceren we als control tower met 4000 chauffeurs door heel Europa, maar ook met onze klanten en ketenpartners. Dankzij e-Manage kunt u zelf complete processen outsourcen. Wij zorgen er dan voor dat uw productie over de materialen beschikt die u van uw OEM's en leveranciers nodig heeft. Om de mogelijkheden van e-Manage voluit te benutten verzorgen we zelfs e-learning trajecten bij toeleveranciers en ketenpartners. Zo is iedereen volledig op elkaar aangesloten.  


Planning & planningoptimalisatie

We hebben fors geïnvesteerd in IT-systemen die onze kernactiviteiten ondersteunen: de planning van dagdagelijkse transporten en de optimalisatie van uw supply chain door middel van tactische en strategische simulaties. Voor beide hebben we TES (Tactical Engineering Solution) ontwikkeld. Deze calculatietool kan het meest optimale (kost-effectieve) transportnetwerk voor u bepalen, waarbij automatisch rekening wordt gehouden met samenladingssynergieën tussen verschillende verladers. De tactische optimalisatie is gebaseerd op een volledige operationele planning op dagelijks niveau. Simulaties van een gecombineerd jaarvolume van meerdere verladers kunnen binnen enkele uren volledig tot op detailniveau (individuele ritprijzen) gecalculeerd worden.


Driver communication gateway

Ook in de informatie-uitwisseling met onze chauffeurs verleggen we grenzen. De introductie van DCG (driver communication gateway) maakt gestandaardiseerde communicatie tussen boordcomputer en het transportmanagementsysteem mogelijk. DCG verloopt geautomatiseerd en is een beslissende stap vooruit in de snelle en foutloze informatie-uitwisseling tussen chauffeur en planner. De realtime informatie waar we zo over beschikken is buitengewoon waardevol voor de dagelijkse transportplanning en geeft belangrijke inzichten voor strategische analyse. Door boordcomputers te koppelen aan FMS bieden de CANbus gegevens bovendien waardevolle inzichten in motormanagement en de rijstijl van elke individuele chauffeur.


Veiligheid en continuïteit

U mag er zeker van zijn dat de veiligheid van uw bedrijfskritische en concurrentiegevoelige informatie gewaarborgd is.  Om de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de systemen te garanderen maken we gebruik van een dual datacenter. Data en applicaties worden realtime gerepliceerd tussen deze beide datacenters. Deze DRP (Disaster Recovery Plan) infrastructuur is uniek binnen de logistieke sector.  


Voorsprong met ICT

De afgelopen jaren hebben wij samen met sterke partners een duidelijke voorsprong genomen op het gebied van IT-ontwikkeling. In 2013 winnen we zelfs de TLN entrepreneurs award 'Uitblinken in ICT' van Transport en Logistiek Nederland. Alle inspanningen zijn erop gericht waarde toe te voegen voor onze klanten. 


Product specialist

Voor meer informatie over onze business processen, communicatiemogelijkheden en ICT applicaties neemt u het beste contact op met Bart Dessent – Corporate Business Process & Information Manager. Voor meer informatie over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze systemen, probleem management en onze data centers neemt u het beste contact op met Ton Bruil – Corporate IT Manager.

*Gelieve u voor tariefsaanvragen te wenden tot uw lokale contactpersoon of middels het aanvraagformulier op de website.  

Ton Bruil

Bart Dessent