Logistieke services > Supply Chain Management > Lead Logistic Provider

Lead Logistic Provider

De sterkste schakel in uw supply chain.

We nemen volledige verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering van uw supply chain of een gedeelte daarvan. Dat geeft rust en zekerheid. We gaan voor u op zoek naar de verbetermogelijkheden in uw goederen- en informatiestromen om uw goederen slimmer, sneller en voordeliger te vervoeren. 


Lees meer over:

Operational excellence

Ewals Cargo Care heeft een eigen capaciteit van 3.000 Mega Huckepack Trailers en een sterk partnernetwerk in heel Europa en daarbuiten. Dat stelt ons in staat om aan elke logistieke opgave te voldoen. Ongeacht welke transporteurs, warehouses en partners we inschakelen, u heeft één single point of contact. Door middel van dynamische transport planning bepalen we elke dag de gunstigste transportroutes, daarbij geholpen door onze sterke intermodale expertise. Trein, weg of water, op basis van de actuele situatie in Europa bepalen we wat voor u de beste oplossing is. 


Nauwe samenwerking

Volledige operationele controle vereist optimale samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle partners in de supply chain; met onze logistieke partners, met u als opdrachtgever en met úw OEM's en leveranciers. Hiervoor maken we gebruik van ons eigen e-Manage systeem. Dit is een informatieplatform dat ons in staat stelt op alle mogelijke manieren en op elk denkbaar niveau met elkaar samen te werken en informatie uit te wisselen, via internet, EDI of anderszins. E-Manage maakt verregaande samenwerking mogelijk, omdat we onze transportplanning naadloos kunnen afstemmen op uw productieproces en zelfs op dat van uw leveranciers. De filosofie is hierbij steeds: wij nemen de lead om u te ontzorgen. 


Logistieke optimalisatie

Ewals Cargo Care wil uw supply chain niet alleen managen, maar ook naar een hoger niveau tillen. We gaan in de hele keten voor u op zoek naar verbeteringen en komen tot een nieuw netwerk design. Daarbij maken onze ervaren medewerkers gebruik van krachtige IT-systemen, zoals het in eigen huis ontwikkelde TES (Tactical Engineering Solution). Onze engineers zijn met behulp van deze calculatietool in staat het meest optimale (kost-effectieve) transportnetwerk voor u te bepalen. Daarbij houden we rekening met alle kansen en knelpunten in uw netwerk en zoeken we naar samenladingssynergie met andere Ewals-zendingen en combinaties van verschillende modaliteiten. Zo richten we uw supply chain zo efficiënt mogelijk in, met als resultaat: besparingen in tijd, geld en C02-uitstoot tot wel 20%.


De beste weg naar de hoogste resultaten

De focus ligt voor Ewals Cargo Care op het resultaat, maar we besteden ook veel aandacht aan de weg daar naartoe. Sterke klantgerichtheid is echt een onderscheidend vermogen van Ewals Cargo Care; uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat klanten heel tevreden zijn over onze account managers en onze kennis van de sectoren waarin we sterk zijn, zoals de Automotive industrie.