Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden (door ons uitdrukkelijk overeengekomen laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) en rechtsverhoudingen zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd op 2 april 2014, waarbij de laatste zin van art. 6 lid 5 LSV 2014 wordt doorgehaald.

Op expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren alsmede douane- en fiscale diensten) zijn de Nederlandse Expeditievoor­waarden van Fenex, gedeponeerd op 1 juli 2004, van toepassing, met uitzondering van art. 18, 19 en 23 die worden vervangen door art. 12 lid 3, 13 en 14 (arbitrageclausule, waarin de woorden "waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn" worden doorgehaald) van de LSV 2014.

Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De LSV 2014 en de Nederlandse Expeditievoor­waarden zijn hier beschikbaar:

Logistieke Service Voorwaarden (LSV 2014)

Nederlandse Expeditievoorwaarden

 

Inkoopvoorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen waarbij wij producten of diensten van derden inkopen, zijn uitsluitend de door  Ewals Cargo Care gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12042134.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn hier beschikbaar:

Inkoopvoorwaarden

 

Ethische Code Ewals Group

Ethische Code Ewals Group

Spoedtransporten

Wet- en regelgeving

Internationaal wegvervoer:  CMR Treaty   
Nationaal wegvervoer:   AVC  
Warehousing: PD Conditions  
Expeditie: Fenex conditions  
Transport per spoor: CIM/COTIF  
Transport over zee: Hague Visby rules  
Transport via de lucht: Montreal convention  
Bestrijding van betalingsachterstand: 

Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties