Din iunie 2011 EWALS Care Cargo a fost certificată de către agenţia "Dun & Bradstreet” cu Rating 1. În aprilie 2013, această certificare a fost reînnoită. 

Rating-urile D&B sunt evaluări cu un indicator de risc obiectiv, care asigură siguranţa companiilor în luarea deciziilor referitoare la creditare. Pentru fiecare ţară în parte D&B analizează factorii cei mai importanti în evaluarea riscurilor de faliment în afaceri. Metoda analitică este metoda universală, însă mai exista anumite elemente specifice fiecărei ţări, unde rating-ul D&B permite comparaţii internaţionale între diferite companii.

În vremuri economice dificile, un număr tot mai mare de companii sunt în cautare de siguranţă în momentul în care se angajează în relaţii de afaceri. Prin „Rating 1”  primit de la D&B, Ewals Cargo Care poate demonstra că este un partener de afaceri sigur din punct de vedere financiar.