Ewals Cargo Care a organizat un curs cu durata de două zile de pregătire a subcontractanţilor, intitulat ,,Pregătirea instructorului’’, cu prezentări şi demonstraţii ţinute de diverşi specialişti din cadrul companiei. 16 subcontractanţi din toată Europa au participat la cursul de pregătire de la sediul nostru central din Tegelen.

Ewals Cargo Care este un furnizor de servicii de transport ce dispune de o gamă variată de unităţi intermodale, care transportă 3.000 de semiremorci în toată Europa pe cale rutieră, feroviară și maritimă pe distanțe scurte. Pentru serviciile de transport rutier, vehiculele proprii sunt combinate cu camioanele subcontractantului. Ewals Cargo Care stimulează îmbunătățirea continuă și şcolarizarea angajaților și a stabilit standarde înalte de calitate pentru formarea conducătorilor auto interni. Pentru a ajuta subcontractanţii să atingă standardul pe care l-am stabilit pentru conducătorii noştri auto, am organizat programul ,,Pregătirea instructorului’’. Viitori instructori de conducători auto au fost şcolarizaţi cu ajutorul infrastructurii de formare profesională dezvoltată de Ewals Cargo Care, cu instrumente cum ar fi un manual de utilizare a semiremorcilor, videoclipuri cu instrucțiuni, o semiremorcă de şcoală pentru demonstraţii şi pregătire practică, diverse module de e-learning și un test de verificare a cunoştinţelor pentru conducătorii auto.   Instrumentele sunt disponibile în şase limbi: engleză, spaniolă, cehă, poloneză, bulgară şi română, având astfel posibilitatea de a şcolariza conducători auto de naţionalităţi diferite.

La sfârşitul cursului de două zile, participanţii au arătat că deţin suficiente cunoştinţe pentru a trece testul de verificare a cunoştinţelor conducătorului auto cu un punctaj bun şi toţi au primit un certificat. Următorul pas va fi o verificare la sediul subcontractantului, prin care se va stabili dacă subcontractorul va fi acreditat să îşi şcolarizeze conducătorii auto pentru a îndeplini cerinţele Ewals Cargo Care.

Conducătorii auto şcolarizaţi de către instructor şi care trec testul de verificare a cunoştinţelor vor primi un autocolant care poate fi acordat numai de către un instructor acreditat.   Autocolantul trebuie adăugat la manualul de utilizare a semiremorcii, pe care conducătorul auto trebuie să îl aibă asupra sa în permanenţă.  Pentru a verifica dacă conducătorul auto îşi pune cunoştinţele în practică, Ewals Cargo Care organizează audituri pentru verificarea performanţei şoferilor, la sediul clientului sau în port.

Până în acest moment, peste 600 de conducători auto au fost pregătiţi cu succes, având ca rezultat reacţii pozitive din partea clienţilor şi subcontractanţilor.

Subcontractor Training 2 Subcontractor 3