Servicii Logistice > Transport > Personalul nostru

Personalul nostru

Ne bazăm unii pe alţii în fiecare zi.

Clienţii noştri pun accent pe serviciile noastre şi noi punem accent pe personalul nostru. Personalul reprezintă cel mai important activ al Ewals Cargo Care, cel care face cu adevărat diferenţa. De aceea investim cât mai mult posibil în dezvoltarea personalului la toate nivelurile organizaţiei.


Lees meer over:

Personalul continuă să se dezvolte

Furnizarea noastră de servicii devine tot mai avansată şi mai inteligentă, parţial şi datorită concentrării pe inovaţiile determinate de clienţi. Personalul bine instruit şi echipele care colaborează bine sunt precondiţii ale unei oferte de servicii de logistică de cel mai înalt nivel. Pentru a oferi un răspuns adecvat solicitărilor tot mai exigente referitoare la calitate, Ewals Cargo Care susţine dezvoltarea personalului printr-o combinaţie unică de mentorat, instruire tradiţională şi învăţare electronică.


Personal vital într-o organizaţie vitală

Pe lângă dezvoltarea de cunoştinţe şi aptitudini, acordăm multă atenţie şi bunăstării personalului nostru. Oferim şoferilor noştri cele mai recente versiuni de camioane şi facilităţi excelente pe trasee. Şi investim în spaţii de birouri deschise, plăcute, în care angajaţii pot relaţiona. De asemenea, recurgem la sponsorizări şi participări la evenimente sportive pentru a promova un stil de viaţă sănătos în afara orelor de program.