I augusti 2013 utökade Ewals Cargo Care sin flotta med 100 nya Mega Huckepack XLS trailers. Dessa nya trailers är byggda enligt modellen  'XLS' som introducerats av Ewals Cargo Care. Mega Huckepack XLS är en strukturellt starkare och säkrare trailer för att transportera visa typer av gods såsom däck, stora säckar och andra lösa produkter.

Trailertypen Mega Huckepack XLS förhindrar dessa typer av gods från att förflytta sig under transporten och därmed överskrida den maximala lagliga bredden på trailern. De speciella kapellen på Mega Huckepack XLS minskar även risken för stöld av godset.

Under 2013 kommer Ewals Cargo Cares flotta att utökas med 250 Mega Huckepack XLS trailers.

Mega Huckepack XLS
Extra Stark och Säker