Dinalog, det  “holländska institutet för avancerad logistik”  etablerades 2009 av den holländska regeringen med syftet att främja innovationer inom logistik och Supply Chain Management. Innovationer skapas mycket enklare när företag, regeringen och centers för expertis kan arbeta tillsammans på ett ställe - Dinalog New Business Hub i Breda.

Vid Dinalog New Business Hub arbetar de olika parterna tillsammans för att uppnå ett huvudmål: att se till att Nederländerna blir ledande I Europa inom kontroll och koordination av transnationella flöden av gods till år 2020. Detta kan bara uppnås genom innovation och samarbete mellan aktörer inom alla sektorer för transport; järnväg, väg, flyg och sjö, och mellan utredare och experter på logistik inom olika supply chains.

Den 1:a oktober 2011 öppnade Ewals Cargo Care sitt kontor på Dinalog för att uppmuntra och främja Dinalogs initiativ. Ewals Cargo Cares ingenjörer inom logistik siktar mot att:

  • Skapa innovationer inom Supply chain i samarbete med andra företag. 
  • Etablera ett nära samarbete med Dinalog och dess projekt.
  • Skapa förutsättningar för att dela kunskap mellan de företag som deltar.

 

Projekt som Ewals Cargo Care deltar i
Ewals Cargo Care har en aktiv roll när det gäller att skapa och upprätthålla nära förbindelser med företag och projekt kopplade till Dinalog. Till exempel har Ewals Cargo Care och Modint (den mest kända handelsorganisationen för tillverkare, importörer, agenter och återförsäljare av kläder, modeaccessoarer, mattor och (interiöra) textilier i Nederländerna) en aktiv roll i ett nytt projekt kallat ”Bundling at Source Location”. (svensk översättning ungefär ” Samling vid källan”)  

Inom detta projekt arbetar ett antal distributörer och medlemmar av Modint sida vid sida med Ewals Cargo Care. Individuella sändningar levereras till strategiskt belägna cross docs i Asien. Ewals Cargo Care plockar, packar och sätter samman sändningar och lastar dessa i containers – en ‘consol box’

Consolboxarna med  ‘mixade sändningar’ skeppas till Europa och Ewals Cargo Care arrangerar vidare distribution till slutkunderna för medlemmarna av Modint.

 

För mer information om Dinalog och de projekt som Ewals Cargo Care deltar i kan Ni besöka Dinalogs hemsida eller kontakta Marc Mous, Manager Sales Engineering & Sustainability, Ewals Cargo Care (Tel: +31 (0) 77 3202 402)