Från och med juni 2011har Ewals Cargo Care certifierats med  rating 1 av Dun & Bradstreet, vilket står för ”högsta kreditvärdighet, minimal risk att misslyckas”. I april 2013 förnyades denna certifiering. Värderingen visar att D&B (världsledande inom företagsinformation) tilldelar högsta möjliga kreditvärdighet till Ewals Cargo Care. 

D&B's rating värderas som en ledande objektiv riskindikator som ger vägledning till företag när kreditbeslut ska tas. För varje land undersöker D&B de faktorer som är viktigast gällande riskbedömning och konkurser bland företag. Den analytiska metoden är universiell så även om det finns vissa landsspecifika faktorer kan D&B rating användas för att jämföra olika företag.

 

I tider med ekonomiska svårigheter söker allt fler företag efter säkerhet när affärsrelationer ingås.  Genom D&B´s Rating 1 kan Ewals Cargo Care visa att man är en finansiellt stabil och pålitlig affärspartner.