Vid nyår hölls en mottagning hos Flanders Institute for Logistics (VIL), och den flamländska ministern Kris Peeters lämnade över utmärkelsen Lean and Green Award till Ewals Intermodal.

Målet med detta projekt är att åstadkomma en betydande minskning av utsläpp av koldioxid. Detta omsätts dagligen i praktiken och ligger i linje med Ewals Intermodal´s mission och vision.

Ewals Intermodal är specialister inom intermodal med fokus på sträckorna Benelux/Ruhr – Italien och UK – Italien.

De huvudsakliga åtaganden som Ewals Intermodal har är:

  • Arbeta fram koncept för att kunna möjliggöra byte från vägtransport till en kombination järnväg/väg eller transport via sjö inom landet.
  • Utökad investering i utbildning för chaufförer med fokus på ansvarstagande för ekologisk och säker körning.
  • Optimera antalet kilometer till tågterminaler genom att välja strategiskt placerade tågterminaler och/eller implementera nya körsträckor, allt med syftet att minska utsläppen av koldioxid.

Affärsstrategin hos Ewals Intermodal fokuserar konstant på ekonomisk och ekologisk vinst.