Ewals Cargo Care har tillverkat en särskild Mega trailer för att fira den 15 000:e Mega trailern från Ewals Cargo Care som transporterades via järnväg.

Den 15 000:e Mega trailern transporterades från Barcelona (ES) via Le Boulou (FR) till Bettembourg (LUX) med ett Lorry Rail tåg. Denna tjänst är en stor succé och minskar trafiken på de europeiska vägarna. Förutom att sänka kostnaderna bidrar initiativet även till att minska påverkan från koldioxid från Ewals Cargo Care. Utöver detta undviker man problem med körtider för chaufförer när man transporterar via Lorry Rail. Vid en nogrann planering förkortas den totala ledtiden för hela transporten.