Från 1 januari 2013 gick Ewals Cargo Care med i Green Freight Europe´s program. Såväl som att vara en del av etableringen av verksamhetssystemet för väg kommer Ewals Cargo Care särskilt att ha en aktiv roll i den tänkbara framtida utökningen av Green Freight Europe för att ta hand om övervakning och rapportering av utsläpp av CO2 från intermodala transporter.

Green Freight Europe är ett frivilligt och fristående program för att förbättra miljöprestatandan för vägtransporter inom Europa. Initiativet togs i mars 2012 och driver på minskningar i utsläpp av koldioxid genom:

  • Etablering av en plattform för övervakning och rapportering av utsläpp av koldioxid, att assistera anskaffningen av tjänster inom transport baserat på existerande standards

 

  • Främja samarbete mellan transportörer och avsändare genom att driva på förbättringar och övervaka framsteg

 

  • Skapa ett certifieringssystem för att belöna transportörer och avsändare som deltar i programmet fullt ut

 

  • För att uppnå fullständig hållbarhet krävs att avsändare, transportörer och regeringar förändrar sitt sätyt att arbeta fundamentalt. Detta kan enbart uppnås genom starkt samarbete mellan partners. Green Freight Europe kan spela en avgörande roll i denna process.

Green Freight Europe håller samma linje som Ewals Cargo Care's policy för en hållbar logistikkedja. Ewals Cargo Care är ett ledande företag inom den europeiska logistik- och transportsektorn. Via ett omfattande nätverk av kontor och warehouses kan Ewals Cargo Care erbjuda lösningar för full-service inom förflyttning, lagring styrning av gods inom ett brett spann av olika branscher. Med en egen flotta på 3 000 intermodala trailers och mjukvara inom transport har dom utvecklat åtskilliga initiativ för att kontrollera hela distributionskedjor.