En gång per år samlas den kommersiella organisationen inom Ewals Cargo Care för att få insikt om och diskutera kommande kommersiella mål och strategier och för att vässa färdigheterna inom detta område. Denna dag, som numera går under namnet ”the Sales Event” hölls senast den 18:e september 2013.

Precis som under tidigare år blev Sales Eventet en succé och ett intensivt utbyte mellan deltagarna kunde ske eftersom samtliga lokala kommersiella representanter fanns på plats. Med olika aktiviteter såsom tal från högsta ledningen, ett antal workshops och olika utbildningar, var dagen en väldigt nyttig och informativ händelse för den kommersiella organisationen inom Ewals Cargo Care.