Världens största mässa för logistik, rörlighet, IT och Supply Chain Management hölls från 4:e till 7:e juni 2013 i München.  I Ewals Cargo Cares stånd var stämningen väldigt positiv och vi kan se tillbaka på en mycket framgångsrik mässa.

Transport Logistic 2013 lockade fler besökare än någonsin förr – över 51 000 personer från 134 länder kom till mässan. Utställningen gav verkligen Ewals Cargo Care en ideal möjlighet att träffa viktiga spelare på marknaden, stärka redan befintliga relationer och skapa nya relationer. Vi vill därför tacka alla som besökte oss under dessa dagar!