Från den 1 april 2016 introduceras ett nytt avståndsbaserat vägtullsystem i Belgien. Kilometeravgiften kommer att gälla för alla fordon som överskrider en total vikt på 3,5 ton, vilket leder till ökade kostnader för transporter som korsar Belgien. 

Målet med det nya kilometerbaserade avgiftssystemet är att verka för en minskning och optimering av väganvändningen hos tunga lastfordon och dessutom att finansiera en bättre väginfrastruktur. Det nya vägtullsystemet kommer att tillämpas för regionerna Vallonien, Flandern och Bryssel och kommer att gälla på nationella riksvägar och motorvägar i det tidigare Eurovinjett-linjenätet. Det tidsbaserade Eurovinjett kommer inte längre att tillämpas i Belgien från april 2016 och kommer att ersättas av ett vägberoende tullsystem som använder ombordenheten. 

Tullavgifterna beror på fordonets bruttovikt, Euro-utsläppsnormer och typen av avgiftsbelagd väg. Ewals Cargo Care har informerat alla sina kunder om introduktionen av det nya tullsystemet.