I januari 2016 lanserade Ewals Cargo Care ett mobilt kvalitetsteam. Efter en innovativ forskningsstudie noterade ECC många kunder har ett behov av att ytterligare förbättra sina logistikprocesser. Det mobila kvalitetsteamet sammanställdes för att hjälpa kunder att göra detta på ett mer strukturerat och produktivt sätt med syftet att minska kostnader.  Hittills har alla kunder som har besökts av det mobila kvalitetsteamet reagerat mycket positivt på detta nya initiativ. 

Kvalitetsteamet består av ett team certifierade experter med betydande kunskap och erfarenhet inom transportsätt, utrustning, lastsäkring och förpackning. Teamet strävar efter att se på utveckling från kundens perspektiv genom att besöka kunder och göra observationer på plats för att optimera logistikprocessen. Närmare bestämt: söka förbättringar i lastsäkring, utrustningskvalitet, förpackning samt hälso- och säkerhetsaspekter på plats hos kunden.

 1EAF 20150915 050 (1)

Ett stort fokus inom ramen för QESH (kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa) är att hela tiden förbättra kvalitet och kunskap bland chaufförerna. Genom kvalitetskontroller av chaufförerna och utrustning, kan chaufförerna beteende och deras hantering av utrustningen förbättras. Den optimala metoden för lastsäkring beräknas och testas av certifierade experter för att uppfylla de europeiska standarderna.  Förutom lastsäkring, beräknas lastfördelning för att använda lastutrymmet på bästa sätt, minska skaderisken, öka volymen och optimera fordonets axeltrycksfördelning. Dessutom kan förpackningshantering beaktas med syfte att minska förpackningskostnader och för att garantera att lasten är säker.  

Kontakta det mobila kvalitetsteamet för ytterligare information - mqt@nl.ewals.com

EAF 20150915 0572 

Bigbags