Ewals Cargo Care organiserar en tvådagarsutbildning för underleverantörer ”Utbilda instruktören”, med presentationer och demonstrationer från olika interna specialister. 16 olika underleverantörer från hela Europa deltog i utbildningen på vårt huvudkontor i Tegelen.

Ewals Cargo Care är en resursleverantör med ett utbud av intermodala alternativ, som transporterar 3000 släpfordon genom Europa via väg, järnväg och närsjöfart. För transporttjänster på väg kombineras egna fordon med lastbilar från underleverantörer. Ewals Cargo Care stimulerar ständig förbättring och utbildning av sina anställda och har satt upp höga kvalitetsstandarder för utbildning av sina förare. För att hjälpa underleverantörer att uppnå den standard vi har satt upp för våra förare organiserade vi programmet ”Utbilda instruktören”. Framtida förarinstruktörer utbildades med en utbildningsstruktur utvecklad av Ewals Cargo Care, med verktyg såsom en trailermanual, instruktionsfilmer, en utbildningstrailer för demonstrationer och  träning, olika e-utbildningsmoduler och ett kunskapstest för förare. Verktygen finns på sex olika språk; engelska, spanska, tjeckiska, polska, bulgariska och rumänska, vilket gör det möjligt för oss att utbilda förare med olika nationaliteter.

Vid slutet av tvådagarsutbildningen visade deltagarna att de hade tillräcklig kunskap för att klara förarkunskapstestet med bra resultat och de erhöll alla ett certifikat. Nästa steg kommer att vara en kontroll hos underleverantören för att säkerställa att underleverantören kan ackrediteras för att utbilda sina förare till att uppfylla kraven från Ewals Cargo Care.

Chaufförer som har utbildats av instruktören och klarat kunskapstestet kommer att erhålla ett märke, som endast kan utfärdas av en ackrediterad instruktör. Detta märke ska läggas till i släpfordonsmanualen som föraren alltid ska ha med sig. För att kontrollera att föraren använder sin kunskap i praktiken, utför Ewals Cargo Care granskningar tex ute hos en kund  eller i en hamn.

För närvarande har 600 chaufförer utbildats framgångsrikt, vilket har gett positiv respons från både kunder och underleverantörer.

Subcontractor Training 2 Subcontractor 3