Ewals Cargo Care har börjat att testa flytande naturgas (LNG) som ett nytt transportbränsle. LNG är en naturgas som uppfyller de nuvarande EURO6-standarderna, eftersom användning av LNG ger avsevärda reduktioner i utsläpp av CO2, svaveldioxid och kväve, vilket gör den miljövänligare än diesel. Dessutom är en LNG-lastbils motor tystare. Gasen lagras vid minus 162 grader Celsius, vilket gör den flytande och därmed enklare att förvara och transportera i stora mängder.

Under testet använde Ewals Cargo Care en lågbyggd Scania-lastbil på sträckan mellan Venlo och hamnarna i Nederländerna, och LNG-stationerna i Rotterdam och Eindhoven för tankning. De första återkopplingarna var mycket uppmuntrande; Ewals förare var positivt överraskade av lastbilens prestanda och tyckte att den kändes som prestandan hos en diesellastbil. Tankningsprocessen är mer komplicerad med tanke på av säkerhetsaspekterna, men det gick smidigt efter instruktioner från Shell.

För närvarande är tillgängligheten av LNG-tankstationer begränsad. På grund av denna begränsning är användningsområdet för lågbyggda lastbilar inte tillräckligt utbrett för internationell användning. Regelbundna, relativt korta avstånd kan vara mycket fördelaktiga, men för att möjliggöra täckning av betydligt längre avstånd måste LNG-nätverket utökas ytterligare i hela Europa. Förväntningarna är att detta kommer att ske under de kommande åren, samt fortlöpande utveckling av lastbilen i sig. 

LNG 1 LNG 2